IGFPublikacja

Turbulent mixing of a cloud with the environment: two-phase evaporating flow. Numerical simulations, laboratory experiments and field measurements

Malinowski S.P.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

45, 2007, 587-601

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij