IGFPublikacja

Numerical Simulation of Cloud-Clear Air Interfacial Mixing:Homogeneous versus Inhomogeneous Mixing

Andrejczuk M., Grabowski W.W., Malinowski S.P., Smolarkiewicz P.K.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Journal of the Atmospheric Sciences

2009, 2493-2500, 10.1175/2009JAS2956.1

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij