IGFPublikacja

Modeling Atmospheric Circulations with Sound-Proof Equations

Malinowski, Sz.P., Wyszogrodzki, A.A., Ziemiański, M.Z.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Acta Geophysica

59 (6), 2011, 1073-1075, 10.2478/s11600-011-0057-6

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij