IGFPublikacja

On numerical realizability of thermal convection

Piotrowski, Z.P., Smolarkiewicz, P.K, Malinowski, S.P., Wyszogrodzki A.A.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Journal of Computational Physics

228, 2009, 6268-6290, 10.1016/j.jcp.2009.05.023

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij