IGFProjekt

Analiza oddziaływań hydrodynamicznych w strukturze chmurowej

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 11 października 2003 - 11 października 2005

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Komitet Badań Naukowych
.
- -
-

Cofnij