IGFRozprawy habilitacyjne

Opracowanie dokładnych rozwiązań problemu rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego na niesferycznych cząstkach w przybliżeniu dyskretnych dipoli (DDA) oraz metody wielokrotnego rozpraszania

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Flatau

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2012


Cofnij