IGFRozprawy habilitacyjne

Badania termodynamiki parowania swobodnych, pojedynczych kropel w skali mikro i nano

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Daniel Jakubczyk

Instytut Fizyki PAN

2015


Cofnij