IGFTemat pracy dyplomowej

Symetrie turbulencji w przybliżeniu quasi-geostroficznym.

Promotor: Marta Wacławczyk, Szymon Malinowski

Rodzaj pracy: Magisterska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2019/2019

Praca dotyczy analizy matematycznej rownan opisujacych przeplyw turbulentny w przyblizeniu quasi-geostroficznym, czyli ruch duzych, synoptycznych struktur w atmosferze na srednich szerokosciach geograficznych. Na podstawie analizy danych numerycznych przewiduje sie, ze rownania te moga miec bardzo ciekawe wlasnosci matematyczne [Bernard et al, PRL 98, 024501 (2007)] - pewne statystyki pola sa niezmiennicze wzgledem przeksztalcen konforemnych, czyli takich, ktore zachowuja katy, a przeskalowuja odleglosci. Celem pracy jest analiza Liego rownan w przyblizeniu quasi-geostroficznym i analityczne wyprowadzenie transformacji zmiennych, wzgledem ktorych rownanie pozostaje niezmiennicze.


Cofnij