IGFProjekt

Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 4 maja 2009 - 30 października 2010

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu

Współwykonawcy:

<p>Aleksandra Kardaś</p>

Projekt promotorski Aleksandry Kardaś.


Cofnij