IGFProjekt

Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 4 maja 2009 - 30 października 2010

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Promotorski
- -
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu

Współwykonawcy:

<p>Aleksandra Kardaś</p>

Projekt promotorski Aleksandry Kardaś.


Cofnij