IGFPublikacja

Laboratory investigation of droplet concentration at the cloud-clear air interface

Malinowski S.P., Jaczewski A.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Physics and Chemistry of the Earth B

24, 1999, 477-480, 10.1016/S1464-1909(99)00032-5

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij