IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie pola światła w gęstych ośrodkach optycznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Neumann

Instytut Oceanologii PAN

2017


Cofnij