IGFProjekt

Impact of ocean-atmosphere processes on atmospheric dynamics in Eastern Indian Ocean and Maritime Continent

Office of Naval Research, .
Kontrakt: Nr 0089078000


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 29 maja 2015 - 31 grudnia 2017

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
dr Dariusz Baranowski Wykonawca


Cofnij