IGFProjekt

Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 10 lutego 2010 - 11 lutego 2014

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Office of Naval Research
.
- Nr 0089078000
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Marta Kopeć Wykonawca
dr Dariusz Baranowski Wykonawca

-

Cofnij