IGFProjekt

Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey

Office of Naval Research, .
Kontrakt: Nr 0089078000


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 10 lutego 2010 - 11 lutego 2014

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Marta Kopeć Wykonawca
dr Dariusz Baranowski Wykonawca


Cofnij