IGFPublikacja

Laboratory and modeling studies of cloud-clear air interfacial mixing: anisotropy of small-scale turbulence due to evaporative cooling

Malinowski, S.P., Andrejczuk, M., Grabowski, W.W., Korczyk P.K., Kowalewski T.A., Smolarkiewicz P.K.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

New Journal of Physics

10, 2008, 075020, 10.1088/1367-2630/10/7/075020

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij