IGFProjekt badawczy

COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
European Commission, HORIZON 2020
Okres realizacji:
1 czerwca 2016 - 31 stycznia 2021
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Emmanuel Akinlabi Wykonawca
mgr Moein Mohammadi Wykonawca

Program Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe)

Koordynator projektu: Politechnika w Turynie, Włochy

Chmury są największym źródłem niepewności prognoz pogody, nauk o klimacie i pozostają słabym ogniwem w modelowaniu cyrkulacji atmosferycznej. Wynika to z faktu, że chmury zależą od procesów fizycznych i chemicznych w szerokim zakresie skal, od zderzeń kropli i cząstek o wielkości mikronów do dynamiki przepływu powietrza w skalach tysięcy metrów. Ponieważ dominują niejednoznaczności związane z reprezentacją chmur w modelach klimatycznych, nadal potrzebne są obserwacje odkrywcze. Wyzwaniem jest z jednej strony ustanowienie połączeń w tym zakresie skal, od aerozoli i mikropłynów cząstek po makronową burzliwą dynamikę w chmurach, a z drugiej strony połączenie wiedzy i szkolenia w bardzo różnych dyscyplinach naukowych i inżynieryjnych. Celem projektu COMPLETE jest stworzenie interdyscyplinarnej sieci szkoleniowej, która przygotuje naukowców o wysokim potencjale na wczesnym etapie (ESR) z umiejętnościami zarówno naukowymi, jak i przemysłowymi, które posłużą do lepszego zrozumienia złożonych zjawisk przyrodniczych o wielu skalach. COMPLETE znacznie poprawi pozycję Europy jako światowego lidera w dziedzinie technologii, nauki i innowacji, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu. Program szkoleniowy połączy badania naukowe nad konkretnymi aspektami fizyki chmury i związaną z nią turbulentną dynamiką wraz ze szkoleniem w zakresie kluczowych umiejętności zawodowych. Obejmuje to wyjątkowy program eksperymentalny, który obejmuje eksperymenty terenowe, symulacje laboratoryjne i numeryczne, projektowanie i rozwój zaawansowanych sond szybkiej temperatury, prędkości MEMS i innowacyjnych radiolatarni atmosferycznych; wszystko to miało na celu stworzenie nowych baz danych opartych na fluktuacji w oparciu o Lagrange'a, wymaganych w celu ograniczenia rozdrobnienia wyników i wiedzy w tej dziedzinie.


Cofnij