publication list

Eksperymenty Badawcze

    2023 Field campaign in Sopot, Poland

    2020 Field campaign in Strzyżów, Poland

    2019 Field campaign in Belsko-Biała, Poland

    2018 POLIMOS experiment in Rzecin, Poland

    2018 Field campaign in Belsko-Biała, Poland

    2015 CAPE campaign, Cape Canaveral, USA

    2015 Flight experiment, Poland

    2014, 2015, 2016 iAREA field campaigns in Arctic, Ny-Alesund, Svalbard

    2013 Drone experiment, Strzyżów, Poland

    2012 HyMountEcos, Karpacz, Poland

     2011, 2012 COAST campaign, Poland

    2010: Radiative forcing over Poland (Wymuszanie Radiacyjne Nad Polską WRNP), Strzyżów, Poland

    2009: COAST campaign, Rozewie, Poland

    2008/2009: Aerosol Optical Properties retrieval from Ceilometer (AOPCeilo), Cabauw,  Netherlands

    2007: Maritime Aerosol, Clouds and Radiation Observation in Norway (MACRON), Andenes, Norway

    2006: Studies Of Aerosol Properties (SOAP), Sopot, Poland

    2005: Saharan Dust Over Warsaw (SAWA), Warsaw, Poland

    2004: United Arab Emirates Unified Aerosol Experiment (UAE2)

    2001: Mediterranean Intensive Oxidant Study (MINOS), Greece

    2001: Aerosol Characterization Experiment (ACE Asia)

    1999: Indian Ocean Experiment (INDOEX)

Edukacja

    Habilitacja: "Własności optyczne i wymuszanie radiacyjne cząstek niesferycznych"

    Doktorat: Experimental Determination of Aerosol Solar and Infrared Radiative Forcing

    Magisterium: Wpły ruchów wirowych na ewolucje widma kropel w chmurach

Popularyzacja nauki

    Pomiary grubości optycznej aerozolu przy użyciu prostego fotometru słonecznego

    Klimat Strzyżow

    Ekstynkcja Promieniowania Słonecznego w atmosferze

    Badania zmian klimatu Ziemi

Wypromowani Licencjaci

    Ogor Okrasa, 2023, Zmiany czasowe skłądowych bilansu radiacyjnego nad Polską w ostatnich dekadach.

    Agnieszka Makulska, 2022, Własności mikrofizyczne i optycznej mgieł radiacyjnych

    Dominika Czyżewska, 2017, Obserwacje i modelowanie wpływu aerozolu na spektralne własności albedo śniegu.

    Dominika Szczepanik, 2014, Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland-AOD

    Marta Sosnowska, 2013, Zmienności dopływu promieniowania słonecznego oraz długofalowego w cyklu rocznym

    Aleksandra Białoskórska, 2013, Badanie zróżnicowania czasoprzestrzennego aerozoli nad Polską w ramach uczniowskiej kampanii klimatycznej 2013-2014

    Łukasz Wojtas, 2011: Analiza jakości danych radarowych sieci POLRAD        

    Karlina Dorocińska, 2009: Globalne ocieplenie atmosfery Ziemi, a zmiany w kriosferze.

    Katarzyna Malinkiewicz, 2008: Wykorzystanie multispektralnych pomiarów promieniowania słonecznego w badaniach własności optycznych atmosfery

    Agata Jurek, 2007: Pomiary własności optycznych aerozoli atmosferycznych przy użyciu prostego fotometru słonecznego

    Maciej Bartosiak, 2006: Wpływ chmur na klimat Ziemi

Wypromowani Magistranci

    Agata Han, 2022,  Episod 1,5 ka BP w świetle wybranych danych paleoklimatycznych z obszaru Europy Środkowej

    Dominika Czyżewska, 2019: Symulacje wymuszenia radiacyjnego aerozolu soli morskiej w zakresie podczerwieni termalnej

    Juliusz Braun, 2017: Własności optyczne, radiacyjne i mikrofizyczne smogu w rejonie aglomeracji miejskiej Kielc

    Dominika Szczepanik, 2016, Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi

    Maciej Miernecki, 2010: Lidar mikroimpulsowy, budowa, zasada działania, analiza wyników pomiarów

    Olga Zawadzka, 2009: Wyznaczanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów satelitarnych i obserwacji naziemnych

    Aneta Maciszewska, 2007: Analiza klimatyczna własności fizycznych aerozolu nad Europa Środkową

    Michał Posyniak, 2006: Pomiary grubości optycznej aerozoli w różnych warunkach meteorologicznych

    Aleksandra E. Kardaś, 2005: Badanie własności optycznych aerosoli atmosferycznych metodami teledetekcyjnymi

Wypromowani Doktorzy

    Justyna Lisok, 2020: Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing over the European Arctic in the Light of Absorbing Particles

     Michał Chiliński, 2019: Zastosowanie dronów do profilowania aerozoli absorbujących w dolnej troposferze

    Olga Zawadzka, 2015: Badanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii obserwacji satelitarnych i pomiarów naziemnych