Praca Naukowa

Eksperymenty Badawcze

    2010:  Radiative forcing over Poland (Wymuszanie Radiacyjne Nad Polską WRNP), Strzyżów

    2009: COAST campaign in Rozewie

    2008/2009: Aerosol Optical Properties retrieval from Ceilometer (AOPCeilo) in Cabauw

    2007: Maritime Aerosol, Clouds and Radiation Observation in Norway (MACRON)

    2006: Studies Of Aerosol Properties (SOAP)

    2005: Saharan Dust Over Warsaw (SAWA)

    2004: United Arab Emirates Unified Aerosol Experiment (UAE2)

    2001: Mediterranean Intensive Oxidant Study (MINOS) 

    2001: Aerosol Characterization Experiment (ACE Asia)

    1999: Indian Ocean Experiment (INDOEX)

Edukacja

    Doktorat: Experimental Determination of Aerosol Solar and Infrared Radiative Forcing

    Magisterium: Wpły ruchów wirowych na ewolucje widma kropel w chmurach

Popularyzacja nauki

    Pomiary grubości optycznej aerozolu przy użyciu prostego fotometru słonecznego

    Klimat Strzyżowa

    Ekstynkcja Promieniowania Słonecznego w atmosferze

    Badania zmian klimatu Ziemi

Raporty Techniczne

    Multi-Spektralny Fotometr Słoneczny MSSP

    Kamera Całego Nieba  (WHOLE SKY CAMERA)

    NetCDF- format danych meteorologicznych (pdf) 

Wypromowani Magistranci

    Juliusz Braun, 2017: Własności optyczne, radiacyjne i mikrofizyczne smogu w rejonie aglomeracji miejskiej Kielc

    Dominika Szczepanik, 2016, Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi

    Maciej Miernecki, 2010: Lidar mikroimpulsowy, budowa, zasada działania, analiza wyników pomiarów

    Olga Zawadzka, 2009: Wyznaczanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów satelitarnych i obserwacji naziemnych

    Aneta Maciszewska, 2007: Analiza klimatyczna własności fizycznych aerozolu nad Europa środkową

    Michał Posyniak, 2006: Pomiary grubości optycznej aerozoli w różnych warunkach meteorologicznych

    Aleksandra E. Kardaś, 2005: Badanie własności optycznych aerosoli atmosferycznych metodami teledetekcyjnymi

Wypromowani Licencjaci

    Dominika Czyżewska, 2017, Obserwacje i modelowanie wpływu aerozolu na spektralne własności albedo śniegu.

    Dominika Szczepanik, 2014, Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland-AOD

    Marta Sosnowska, 2013, Zmienności dopływu promieniowania słonecznego oraz długofalowego w cyklu rocznym

    Aleksandra Białoskórska, 2013, Badanie zróżnicowania czasoprzestrzennego aerozoli nad Polską w ramach uczniowskiej kampanii klimatycznej 2013-2014

    Łukasz Wojtas, 2011: Analiza jakości danych radarowych sieci POLRAD        

    Karlina Dorocińska, 2009: Globalne ocieplenie atmosfery Ziemi, a zmiany w kriosferze.

    Katarzyna Malinkiewicz, 2008: Wykorzystanie multispektralnych pomiarów promieniowania słonecznego w badaniach własności optycznych atmosfery

    Agata Jurek, 2007: Pomiary własności optycznych aerozoli atmosferycznych przy użyciu prostego fotometru słonecznego

    Maciej Bartosiak, 2006: Wpływ chmur na klimat Ziemi

Wypromowani Doktorzy

    Olga Zawadzka, 2015: Badanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii obserwacji satelitarnych i pomiarów naziemnych