budowa

Uczestnictwo w sieciach pomiarowych:

Poland-AOD - krajowa siec badawcza w zakresie badań nad aerozolem. Uczestnictwo w sieci od 2011r.

AERONET - AErosol RObotic NETwork. Sieć koordynowana przez agencję NASA. Uczestnictwo od 2013r.

GLOBE - Global   Learning   and   Observations   to   Benefit   the   Environment. W ramach sieci pomiarów edukacyjnych wykonywane są kalibracje fotometrów słonecznych metodą Langleya i metodą porównawczą z fotometrem typu MICROTOPS.

EUSAAR (European Supersites for Atmospheric Aerosol Research) . Przyłączenie do europejskiej sieci badawczej dnia 1.01.2010. W ramach sieci (Network Activity 4) wykonywane są pomiary własności optycznych aerozoli atmosferycznych.