budowa

Uczestnictwo w sieciach pomiarowych:

GLOBE - Global   Learning   and   Observations   to   Benefit   the   Environment. W ramach sieci pomiarów edukacyjnych wykonywane są kalibracje fotometrów słonecznych metodą Langleya i metodą porównawczą z fotometrem typu MICROTOPS.

EUSAAR (European Supersites for Atmospheric Aerosol Research) . Przyłączenie do europejskiej sieci badawczej dnia 1.01.2010. W ramach sieci (Network Activity 4) wykonywane są pomiary własności optycznych aerozoli atmosferycznych. 

 

Planowane przyłączenie do sieci pomiarowych:

Blitzortung.org - amatorska sieć  lokalizacji wyładowań atmosferycznych przy wykorzystaniu precyzyjnego pomiaru czasu wyładowań za pomocą GPSu

Lightning Radar Project - amatorska sieć  lokalizacji wyładowań atmosferycznych

AERONET  (AErosol RObotic NETwork)  -  profesjonalna sieć obserwacji własności optycznych aerozoli atmosferycznych

WRMC - BSRN (World Radiation Monitoring Center,  Baseline Surface Radiation Network) profesjonalna sieć obserwacji promieniowania.