Praca Naukowa

Projekty Badawcze-Granty

- Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, nr Pol-Nor/196911/38/2013m czas realizacja 2013-2016.

- Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących”,  nr 2012/05/E/ST10/01578, czas realizacji 2013-2018.

- Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie  „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”, inwestycja aparaturowa finansowana z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, 519/FNiTP/115/2010, czas realizacji 2010-2012.

- Badanie zmienności aerozolowej grubości optycznej atmosfery w rejonie europejskiej Arktyki” realizowanego w ramach PROGRAMU POLAR-AOD. Decyzja Nr 622/N-POL AOD/09/2010/0, czas realizacji 2010-2013.

- Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską. Decyzja Nr 1283/B/P01/2010/38, czas realizacji 2010-2013.

- Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych, Umowa nr 1276/B/P01/2010/38, Czas realizacji 2010-2013

- Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat, nr 19/ACC/2007/01 Projekt Badawczy Specjalny. Czas realizacji 2007-2009.

- Quantify the Climate Impact of Global and European Transport Systems (QUANTIFY), 6 PR UE, 003893. Okres realizacji: 2005-2009.

- SPUB-M QUANTIFY finansowany przez KBN, współfinansowanie projektu europejskiego, 31/6.PR UE/2006/7. Okres realizacji 2006-2008.

- Validation and Data Assimilation for the Navy Transport Models: NAPPS and COAMPS/transport. NICOP grant of Office of Naval Research, N00014-04-1-05-0519. Okres realizacji 2004-2006.

- Badanie spektralnych własności optycznych aerozolu atmosferycznego oraz wymuszania radiacyjnego, decyzja nr 0494/P04/2004/27. Okres realizacji 2004-2006.

- Center of Excellence in Small Scale Atmospheric Research (CESSAR), 5.PR UE, EVK2-CT-2002-80010, okres realizacji 2002-2006.

- SPUB-M CESSAR, Centrum doskonałości badań atmosfery w małej skali, (decyzja nr 115/E-343/SPB/5.PR UE/DZ 10/2003-2005).

Raporty z Grantów

    NICOP2004

    NICOP2005

    NICOP2006