publication list

Publikacje oparte na danych zgromadzonych na stacji badawczej:

Mandija, F., K. Markowicz O. Zawadzka, 2016, Characterization of aerosol events based on the column integrated optical aerosol properties and polarimetric measurements, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 150, 9-22.  

Chilinski, M.T., K.M. Markowicz, and J. Markowicz, 2016, Observation of vertical variability of black carbon concentration in lower troposphere on campaigns in Poland, Atmospheric Environment, 137, 155–170.

Markowicz Krzysztof, Andrzej Tomczewski (2010), Komputerowo wspomagana analiza zasobów energetycznych wiatru, Napędy i sterowanie, nr 2, 80-82.

Markowicz Krzysztof, Andrzej Tomczewski (2009), Komputerowo wspomagana analiza zasobów energetycznych wiatru, XIV Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań 2009.

Markowicz Krzysztof, Analiza prędkości wiatru dla wybranych stacji meteorologicznych Podkarpacia, (2006), Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na Podkarpaciu, CDG Rzeszów 2006.

 Wystąpienia konferencyjne:

Markowicz K., M. Witek, O. Zawadzka, Study of aerosol optical properties based on transport model simulation, surface and satellite observation over Poland, IAC, 2010.

 Niektóre prace w których wykorzystano dane zgromadzone na stacji badawczej:

Katarzyna Stanisz (2010), Metody identyfikacji lokalnych zasobów wybranych OŹE i możliwości ich wykorzystania w budownictwie rozproszonym, praca doktorska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

Piotr Drozd (2009), Analiza zużycia gazu w miejscowości Markowa w latach 2006 do 2007, praca  inżynierska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

Piotr Maciaszkiewicz (2009), Wspomaganie c.u.w za pomocą kolektorów słonecznych słonecznych moim regionie, praca magisterska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

Lasik Marta (2009), Analiza możliwości wykorzystania siłowni wiatrowej w celu zasilania układu ogrzewania, praca magisterska wykonana na Politechnice Wrocławskiej.

Maciej Kiszka (2009),  Współpraca elektrowni wiatrowych z ogniwami paliwowymi, praca magisterska wykonana na Politechnice Wrocławskiej.

Małgorzata Szpiech (2009), Produktywność i zdrowotność pszenicy jarej w różnych systemach uprawy oraz wpływ niekonwencjonalnych zapraw na wartość siewną, Uniwersytet Rzeszowski