info.htm

Wpływ aerozoli

Aerozole atmosferyczne za względu na procesy rozpraszania i absorpcji ograniczą promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi. Redukcja ta wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent i zależy w głównej mierze od grubości optycznej aerozolu oraz kąta zenitalnego Słońca. Grubość optyczna aerozolu (AOT) jest funkcją koncentracji oraz rozkładu wielkości cząstek i składu chemicznego aerozolu. Typowe wartości optyczne aerozolu nad Polską:

  • powietrze bardzo czyste: AOT < 0.05

  • powietrze czyste: 0.05< AOT <0.15

  • powietrze umiarkowanie zanieczyszczone: 0.15< AOT <0.3

  • powietrze zanieczyszczone: 0.3< AOT<0.5

  • bardzo zanieczyszczone: AOT >0.5

Aerozole redukują promieniowanie bezpośrednie jednak podobnie jak cienkie chmury zwiększają promieniowanie rozproszone. Tak, więc z punktu widzenia kolektorów słonecznych nachylonych pod różnym kątem do horyzontu aerozole zmniejszają optymalny kąt nachylenia (patrz sekcja kolektory).

Zróżnicowany rozkład przestrzenny oraz zmiany czasowe aerozoli atmosferycznych są głównymi przyczynami trudnościami w modelowaniu energii promieniowanie słonecznego. Własności optyczne aerozoli atmosferycznych mierzone są tylko na kilku stacja badawczych w Polsce: Belsk (stacja AERONETu), Warszawa (IGF-UW), Sopot (IOPAN), Strzyżów (SolarAOT). Pomiary aerozoli atmosferycznych wykonuje się również przy pomocy pomiarów satelitarnych: MODIS, MISR, AVHRR, MSG. Innym źródłem danych są modele transportu zanieczyszczeń np NAAPS.