Solar New Page 1

Aktualne położenie Słońca oraz energia promieniowania słonecznego w Strzyżowie.

Wykresy przedstawiają: długość dnia, położenie Słońca (kąt elewacyjny oraz azymutalny) oraz energię promieniowania słonecznego na górnej granicy atmosfery. Wyniki są odświeżane co 15 minut.


Aktualne obserwacje stałej słonecznej - SORCE (SOlar Radiance & Climate Experiment).

Ostatnie 3 miesiace.

Dane z calej misji satelitarnej SORCE (od 2003).

Aktualne Obrazy Słońca.

Akuatlne promieniowanie X Słońca.

Strumien protonów i elektrowów oraz Kp.