info.htm

Kampania Pomiarowa SOAP 2006

Studies Of Aerosol Properties

Data pomiarów:  22 Lipiec  – 10 Sierpień 2006

Miejsce badań: Kreta (stacja Finokalia), Strzyzów (stacja SolarAOT), Kraków (IMGW zaklad badan teledetekcyjnych)

Cele eksperymentu:     1) Transformacja aerozoli transportowanych z Europy Środkowej na obszar Basenu Morza Śródziemnego
                                     2) Wyznaczenie pionowej struktury aerozoli uwzględniając ich własności chemiczne, fizyczne i optyczne.
                                     3) Badanie bezpośredniego wymuszenia radiacyjnego aerozoli antropogenicznych

Ośrodki badawcze: Instytut Oceanologii PAN, Instytut Geofizyki UW, IMGW Kraków

Obserwacje na stacji SolarAOT:

    Standardowe pomiary meteorologiczne

    Sondaże aerologiczne temperatury powietrza, wilgotności i ciśnienia prowadzone za pomocą balonu na uwięzi

    Obserwacje zachmurzenia przy użyciu kamery Nieba.

    Promieniowanie
        a) Całkowite promieniowanie krótkofalowe dochodzące i odbite do powierzchni ziemi (pyranometry)
        b) Promieniowanie słoneczne w zakresie widzialnym - PAR
        c) Całkowite promieniowanie długofalowe docierające do powierzchni ziemi i emitowane przez nią (pyrgeometery)
        d) Pomiary spektralne promieniowania bezpośredniego, rozproszonego oraz całkowitego (ShadowBand)

    Pomiary własności optycznych aerozoli
        a) Grubość optyczna aerozoli (AOT) oraz woda opadowa (MICROTOPS), profile AOT dla pierwszych 250 metrów atmosfery.
        b) AOT oraz woda opadowa (ShadowBand)
        c) AOT, Albedo pojedynczego rozpraszania oraz funkcja fazowa  (Multispektralny fotometr Słoneczny)
        d) Profile współczynnika ekstynkcji oraz rozpraszania do tylu (LIDAR mikroimpulsowy)