Krzysztof Markowicz
     

CV- Krzysztof Markowicz

Adres: Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego
             02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7
             e-mail kmark@igf.fuw.edu.pl

data urodzenia: 12 kwiecień1974 w Rzeszowie       
wykształcenie: wyższe
    1999, magister fizyki specjalność fizyka atmosfery     
    2003, doktor nauk fizycznych, specjalność fizyka atmosfery
    2012
, doktor habilitowany nauk fizycznych

obecne zajęcie: Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geofizyki UW 
zainteresowania: fizyka atmosfery, technika, sport

dziedziny naukowe:

     własności optyczne aerozoli atmosferycznych
     zmiany klimatu
     transfer promieniowania słonecznego w atmosferze
     metody teledetekcyjne

           

nagrody: 

    Nagroda Rektora UW , 2017

    Nagroda Rektora UW III stopnia, 2012   

    Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2004 i 2005
    Stypendium Fulbrighta, 2001
    Bardadin Otwinowska za prace magisterska  "Wpływ  ruchów  wirowych na ewolucje widma kropel w chmurach", 2000
    Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, 1997  
    Nagrody Polskiej Akademii Nauk za prace "Klimat Strzyżowa"  oraz  "Ekstynkcja promieniowania słonecznego w paśmie widzialnym w dolnej troposferze", 1992,1993  

rozwój działalności nauko-badawczej:

    2014, 2015, 2016 koordynacja eksperymentów polowych w Ny-Alesund i Longyearbyen w ramach projektu iAREA

    2014-2016 koordynacja serii eksperymentów polowych w stacji SolarAOT w Strzyżowie

    2012 współorganizacja kampanii pomiarowej HyMountEcos

    2011/2013 udział w kampaniach polowych COAST

    2011-2014 powołanie i koordynacja sieci badawczej Poland-AOD

    2010 koordynacja eksperymentu polowego WRNP w Strzyżowie

    2007/2008 pobyt na Wydziale Meteorologii Uniwersytetu w Reading, Wielka Brytania

    2007 udział w kampanii pomiarowej MACRON na stacji Alomar w Norwegii

    2006 budowa Laboratorium Transferu Radiacyjnego w Instytucie Geofizyki UW
    2005 koordynacja eksperymentu polowego SAWA, Warszawa
    2004 udział w eksperymencie UAE2, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

    2003 budowa stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu

    2003/2004 3-miesieczny pobyt w NRL Naval Research Laboratory, Monterey

    2002 lipiec-listopad pobyt w NRL Naval Research Laboratory, Monterey

    2002 luty-czerwiec pobyt w Instytucie Oceanografii Scripps UCSD

    2001 udział w eksperymencie MINOS- Kreta

    2001 udział w eksperymencie ACE-Asia, badania na statku R/V Brown.

    2000 badania związane z wpływem aerozolu na  zmiany klimatyczne na Morzu Arabskim,

    1999 udział w eksperymencie INDOEX - wpływ aerozoli na zmiany klimatu 

    1998-1999 praca nad turbulencją w chmurach w ramach pracy magisterskiej

    1993-1999 studia na wydziale fizyki UW

    1992-1993 staż naukowy w Instytucie Fizyki PAN

    1991-1993 współpraca w Zakładem Kwarantanny Roślin w ramach badań nad mikroklimatem Strzyżowa

    1992-1993 prowadzenie badań nad osłabieniem promieniowania słonecznego w dolnej troposferze

    1985-1992 prowadzenie stacji meteorologicznej w Strzyżowie

 

udział w projektach badawczych:

     2013-2016 Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, nr Pol-Nor/196911/38/2013, kierownik projektu.

    2013-2018 Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących, nr UMO-2012/05/E/ST10/01578, kierownik projektu.

    2010-2012 Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie  „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”, inwestycja aparaturowa finansowana     z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wykonawca.

    2010-2013 Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych, Decyzja nr 1276/B/P01/2010/38, kierownik projektu.

    2010-2013 Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską. Decyzja Nr 1283/B/P01/2010/38, wykonawca.

    2007-2009 Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat, nr 19/ACC/2007/01, wykonawca

    2005-2010 Quantify the Climate Impact of Global and European Transport Systems (QUANTIFY), 6 PR UE, 003893, kierownik polskiej części projektu

    2006-2008 SPUB-M QUANTIFY finansowany przez KBN, współfinansowanie projektu europejskiego, 31/6.PR UE/2006/7, koordynator projektu

    2004-2006 Validation and Data Assimilation for the Navy Transport Models: NAPPS and COAMPS/transport. NICOP grant of Office of Naval Research, N00014-04-1-05-0519, kierownik projektu

    2004-2006 Badanie spektralnych własności optycznych aerozolu atmosferycznego oraz wymuszania radiacyjnego, decyzja nr 0494/P04/2004/27, wykonawca.

osiągnięcia sportowe:  

    Mistrzostwo II ligii angielskiej z zespołem Reading Volleyball, 2008

    III miejsce na Uniwersyteckich Mistrzostwach Polski w siatkówce wywalczone z AZS UW, maj 2006

    VI miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce z zespołem AZS UW, lipiec 2003

    Akademickie Mistrzostwo Polski w siatkówce wywalczone z AZS UW, listopad 2001

    od 1993 roku w reprezentacji AZS UW w piłce siatkowej

    1991-1993 udział w rozgrywkach III ligi siatkówki z zespołem Wisłok Strzyżów