info.htm

Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic

 

Data pomiarów:  marze - kwiecień 2014, 2015 i 2016

Miejsce badań: Ny-Alesund, Svalbard

Cele Kampanii:    

1) Badanie struktury optycznej smogu arktycznego 

2) Opracowanie metody synergii danych lidarowych i rejestrowanych podczas lotów balonem na uwięzi

3) Wyznaczenie własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli w rejonie Svalbardu

4) Walidacja modeli: GEM-AQ, NAAPS

5) Badanie epizodów aerozolowych związanych z transportem daleko-zasięgowym


Finansowanie:

Kampanie pomiarowe finansowane z projektu Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic, decyzja Pol-Nor/196911/38/2013 w ramach Polsko-Norweskiej współpracy badawczej

 

Ośrodki badawcze: Zakład Fizyki Atmosfery Instytut Geofizyki FUW, Instytut Oceanologii PAN, EkoPrognoza

Uczestnicy:

UW:

Iwona Stachlewska

Krzysztof Markowicz

Justyna Lisok

Michał Chiliński

IO PAN:

Anna Rozwadowska

Tomasz Petelski

Przemysław Makuch

Dorota Gutowska
 

Aparatura:

Fotometry słoneczne MICROTOPS II i MICROTOPS OZONOMETER
Nephelometr TSI
Aethalometer AE-51

PAX 532 i 870 nm

CRDS (355, 532, 1064 nm)

Micro-aethalometr AE-51

Ceilometer CHM15K

OPC-N2

HandiLanz
Lidar NARL'a

Lidar KARL

System radiosondażowy

 

MODELE: GEM-AQ, NAAPS, CAMS
 

Dane satelitarne z przyrządów:

MODIS, CALIPSO, AVHRR