Tematy badawcze

Zakres prowadzonych obserwacji.

1. Podstawowe pomiary meteorologiczne

    temperatura i wilgotność powietrza na wysokości 2 m 

    ciśnienie powietrza

    prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m

    natężenie, suma opadu

    grubość pokrywy śnieżnej

    gradientowe pomiary temperatury powietrza od powierzchni gruntu do wysokości 10 m

    gradientowe pomiary temperatury gruntu do głębokości 1 m

    detekcja wyładowań atmosferycznych

    widzialność pozioma

    sondaże aerologiczne

2. Pomiary radiacyjne 

    strumień całkowity promieniowania krótkofalowego

    strumień promieniowania długofalowego oddolnego oraz odgórnego

    strumień bezpośredni i rozproszony promieniowania krótkofalowego

    strumienie w obszarze widzialnym (400-700 nm)

    rozkład radiancji nieba

3. Pomiary własności optycznych aerozoli atmosferycznych

    spektralna grubość optyczna aerozolu 

    współczynnik rozpraszania aerozolu

    współczynnik absorpcji aerozolu