Tematy badawcze

Główny CEL powstania stacji to Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych oraz bilansu radiacyjnego na powierzchni ziemi

Szczegółowe tematy badawcze 

    -Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych

    -Badanie wymuszanie radiacyjne aerozolu - efekt bezpośredni

    -Transformacja aerozolu nad Polską

    -Studia nad wpływem aerozolu na mgły radiacyjne

    -Monitoring zanieczyszczeń powietrza

    -Monitoring zmian klimatycznych

Zadania dodatkowe: 

    -Wykonywanie kalibracji fotometrów słonecznych metodą Langleya oraz kalibracji radiometrów

    -Testowanie nowoczesnych technik pomiarowych fizyki atmosfery

    -Prowadzenie szkoleń w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego GLOBE

    -Badanie zasobów teoretycznych odnawialnych źródeł energii dla obszaru Podkarpacia (energia promieniowania słonecznego oraz wiatru)

Projekty zrealizowane w ostatnich latach:

    -Tworzenie Bazy Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego     oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Udział grupie roboczej Energia Słońca oraz wiatru.   
    -Kampania pomiarowa SOAP (Studies Of Aerosol Properties) w 2006 roku. Połączone pomiary na stacji Finokalia na Krecie oraz w Strzyżowie
    -B
adanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego, decyzja nr 0494/P04/2004/27. Okres realizacji 2005-2007
    -Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych, Umowa nr 1276/B/P01/2010/38, Czas realizacji 2010-2013  
    -Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską. 
Decyzja Nr 1283/B/P01/2010/38, czas realizacji 2010-2013.

   -Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie  „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”, inwestycja aparaturowa finansowana          z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, 519/FNiTP/115/2010, czas realizacji 2010-2012.

    -Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących”,  nr 2012/05/E/ST10/01578, czas realizacji 2013-2018.

    -Odziaływanie aerozolu na słasności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły. czas realizacji 2018-2022.