Tematy badawcze

Główny CEL powstania stacji badawczej to:

Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych oraz bilansu radiacyjnego na powierzchni ziemi

Szczegółowy plan badań na stacji (pdf)

Szczegółowe tematy badawcze 

    Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych

    Badanie wymuszanie radiacyjne aerozolu - efekt bezpośredni

    Monitoring zanieczyszczeń powietrza

    Monitoring zmian klimatycznych

Zadania dodatkowe: 

    Wykonywanie kalibracji fotometrów słonecznych metodą Langleya

    Testowanie nowoczesnych technik pomiarowych fizyki atmosfery

    Prowadzenie szkoleń w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego GLOBE

    Badanie zasobów teoretycznych odnawialnych źródeł energii dla obszaru Podkarpacia (energia promieniowania słonecznego oraz wiatru)

Projekty zrealizowane w ostatnich latach:

    Tworzenie Bazy Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Udział grupie roboczej Energia Słońca oraz wiatru.   

    Kampania pomiarowa SOAP (Studies Of Aerosol Properties) w 2006 roku. Połączone pomiary na stacji Finokalia na Krecie oraz w Strzyżowie.

    Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego, decyzja nr 0494/P04/2004/27. Okres realizacji 2005-2007