Status prac

Status prac rozwojowych na stacji badawczej 

 • 05 2021 Instalacja nowego UPS'a solarnego o mocy 1.5 kW do zasilania urządzeń pomiarowych
 • 06-08 2020 Budowa trzeciego kontenera z instalacją wodną oraz powiekszenie ogrodzenia
 • 07-09 2019 Budowa drugiego kontenera i przeniesienie aparatury
 • 02 2017 Instalacji licznika cząstek OPC-N2
 • 07 2013 Instacja disdrometru
 • 08 2013 Instalacja fotometru typu CIMEL w ramach sieci AERONET
 • 2011 Instalacja Nefelometru Auroa 4000 i Aethalometru AE-31
 • 25 08 2009 Instalacja 24 masztu pomiarowego. Pomiary prędkości wiatru na wysokościach: 10, 16 oraz 24 metry, zaś kierunku na wysokości 10 metrów. Pomiary temperatury powietrza na wysokościach: 24, 11 oraz 5 metrów
 • 20 08 2009 Instalacja turbiny wiatrowej
 • 07-08 2009 Instalacja masztu 12 metrowego do turbiny wiatru
 • 04 2009 Zakup turbiny wiatrowej o mocy 2kW do ogrzewania kontenera w okresie zimowym i zasilania urządzeń pomiarowych.
 • 03 2009 Instalacja detektora wyładowań atmosferycznych
 • 06 2008 Instalacja sterowania zasilaniem 230V przez port LPT
 • 06 2008 Instalacja trzeciej kamery przemysłowej
 • 07 2007 Instalacja wskaźnika kierunku NK-3 i prędkości wiatru NP-3
 • 12 2006 Instalacja dwóch śniegowskazów
 • 08 2006 Instalacja dwóch kamer przemysłowych
 • 07 2006 Pierwsze pomiary przy użyciu kamery całego nieba
 • 09 2005 instalacja czujników temperatury DS18B20 na 10m maszcie oraz w glebie do głębokości 1 m.
 • 08 2005 Instalacja dwóch pyrgeometrów typu: SMTIR9902 do pomiarów strumieni promieniowania długofalowego.
 • 09 2004 Zakończono pierwszy etap budowy stacji
 • 09 2004 podłączenie stacji do Internetu drogą radiową
 • 05 2004 uruchomienie automatycznej stacji meteorologicznej
 • 05 2004 instalacja masztu o wys. 10 m do zainstalowania wiatromierza
 • 29 08 2003 zakończenie grodzenia stacji (teren o szerokości 24 m i długość 35 m)
 • 27 08 2003 obsadzenie platformy pomiarowej o wysokości 7.2 m i wymiarach 2.8 x 2.8 m.
 • 08 2003 instalacja klatki meteorologicznej
 • 07 2003 budowa platformy pomiarowej
 • 31 12 2002 prąd na stacji, podłączanie instalacji elektrycznej 
 • 12 2002 - zainstalowano kontener na stacji
 • 11 2002 - zakupiono dodatkowy terenu pod stacje o powierzchni 45 ar. 
 • 08 2002 - zakupiono kontener o wymiarach 2.7m na 6m. Kontener jest ocieplony, posiada instalacje elektryczna na 230V