SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2019-10-19 17:59:58 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

16.5 15.1 9.7 20.5  

temperatura odczuwalna [°C]  

16.1 15.4 9.9 20.9  

wilgotność względna [%]  

  87.7   52.9 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

16.6 15.2 10.0 20.5  

prędkość wiatru [m/s]  

3.7 2.5 0.0 12.1  

kierunek wiatru [°]  

198.5  213.1 0.0 354.3  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

15.2 15.4 12.1 18.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

16.7 16.9 13.4 20.3  
 

wilgotność względna [%]  

65.6 67.6 54.4 81.7  
 

temperatura punktu rosy [°]  

8.9 9.4 8.7 10.4  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.8 0.2 -1.3 2.1  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

963.8 963.7 963.1 964.3  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1018.9 1018.7 1018.1 1019.4  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.6 0.0 -1.0 0.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

7.6 6.3 2.9 16.1  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 152.3 0.0 545.6  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

285.5 300.2 276.5 350.2  
  Wysokość podstawy chmur [m]     9387.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     38.1 73.7 36.0 124.0  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 594.0 990.0 529.0 2254.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   65.9 47.2 26.1 73.7  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0