SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2021-06-13 07:44:08 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

14.3 13.3 12.6 15.3  

temperatura odczuwalna [°C]  

13.7 12.5 10.7 15.6  

wilgotność względna [%]  

  92.4   45.3 -5.8 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

14.6 13.5 12.9 15.4  

prędkość wiatru [m/s]  

2.9 3.1 1.3 10.8  

kierunek wiatru [°]  

270.3  273.0 215.5 336.1  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

12.5 11.3 10.7 12.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

wilgotność względna [%]  

66.5 82.9 66.3 90.7  
 

temperatura punktu rosy [°]  

6.5 8.6 6.0 11.1  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-1.0 -1.1 -1.8 -0.7  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

963.4 961.6 960.0 963.4  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1018.4 1016.5 1014.8 1018.4  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

1.7 1.3 0.7 1.7  
 

prędkość wiatru [m/s]  

5.1 5.1 2.8 14.3  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

868.0 139.0 0.0 1069.2  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

386.8 377.0 313.4 407.8  
  Wysokość podstawy chmur [m]     1596.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     22.0 26.6 20.2 34.7  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 142.0 142.9 20.0 196.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   113.8 98.9 81.8 117.8  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0