SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2020-09-23 22:45:01 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

14.2 16.3 8.7 24.2  

temperatura odczuwalna [°C]  

15.5 17.2 8.2 25.8  

wilgotność względna [%]  

  -3.6   52.0 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

14.4 16.4 9.1 24.1  

prędkość wiatru [m/s]  

0.6 1.4 0.0 10.1  

kierunek wiatru [°]  

285.9  228.3 0.0 334.0  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

16.1 18.0 14.9 23.9  

temperatura odczuwalna [°C]  

17.6 19.7 16.4 25.9  
 

wilgotność względna [%]  

67.5 59.9 44.9 70.1  
 

temperatura punktu rosy [°]  

10.1 10.1 8.5 12.3  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

1.0 0.9 -1.8 3.9  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

957.8 960.2 957.8 962.1  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1012.5 1015.0 1012.5 1017.1  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-0.5 -0.6 -1.3 0.0  
 

prędkość wiatru [m/s]  

6.1 5.7 2.5 13.4  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.4  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN 12.8 17.0  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 164.7 0.0 644.2  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

353.4 338.4 307.3 396.8  
  Wysokość podstawy chmur [m]     3058.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     49.2 45.3 30.7 64.8  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 767.0 865.0 -162.0 8848.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   56.1 62.7 27.8 87.2  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0