SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2023-12-08 21:59:57 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-2.5 -1.4 -2.5 -0.3  

temperatura odczuwalna [°C]  

NaN -2.5 -5.7 0.3  

wilgotność względna [%]  

  92.8   93.0 92.5 93.3  

temperatura punktu rosy [°C]  

-99.0 -99.0 -99.0 -99.0  

prędkość wiatru [m/s]  

0.3 1.1 0.3 5.1  

kierunek wiatru [°]  

180.0  319.9 0.5 359.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-3.8 -3.2 -4.2 -2.5  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

wilgotność względna [%]  

91.8 90.7 87.8 93.4  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-4.9 -4.5 -5.6 -3.5  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

23.3 23.6 23.0 24.0  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

965.4 965.7 964.7 966.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1020.6 1020.8 1019.8 1022.0  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.2 -0.2 -1.1 0.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

1.3 1.1 0.0 2.9  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 15.0 0.0 79.6  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

287.6 291.1 284.7 299.6  
  Wysokość podstawy chmur [m]     NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     69.8 119.2 64.2 219.5  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 1324.0 1549.7 936.0 2848.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   42.2 30.4 15.8 45.3  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0