SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2020-07-08 22:44:20 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

13.2 14.7 6.9 21.0  

temperatura odczuwalna [°C]  

14.6 15.4 7.5 21.8  

wilgotność względna [%]  

  10.3   48.3 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

13.5 14.8 7.3 20.9  

prędkość wiatru [m/s]  

0.0 1.5 0.0 10.2  

kierunek wiatru [°]  

0.0  234.7 0.0 358.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

11.6 14.5 9.4 20.2  

temperatura odczuwalna [°C]  

12.9 15.9 10.6 22.0  
 

wilgotność względna [%]  

90.6 67.2 42.4 90.6  
 

temperatura punktu rosy [°]  

10.2 8.2 5.4 10.8  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.9 -0.1 -1.3 2.1  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

965.8 965.3 964.5 966.0  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1021.0 1020.5 1019.6 1021.2  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.5 0.0 -0.8 1.0  
 

prędkość wiatru [m/s]  

0.8 3.2 0.5 10.9  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.5  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.2 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.2 0.1 0.0 1.1  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

1.6 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

11.0 NaN -2.7 22.8  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 231.5 0.0 1237.5  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

386.6 362.3 293.7 418.3  
  Wysokość podstawy chmur [m]     393.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     23.4 22.7 14.7 43.7  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 306.0 328.6 14.0 684.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   102.1 107.9 64.1 137.6  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0