SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2019-12-15 05:14:37 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

4.5 4.0 3.4 4.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

1.5 2.1 1.0 3.5  

wilgotność względna [%]  

  98.0   99.6 97.5 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

4.9 4.4 3.8 4.9  

prędkość wiatru [m/s]  

3.5 2.1 1.0 5.3  

kierunek wiatru [°]  

223.1  238.1 207.4 267.5  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

3.6 3.3 2.6 3.8  

temperatura odczuwalna [°C]  

4.4 4.1 3.4 4.6  
 

wilgotność względna [%]  

71.6 73.2 70.3 77.4  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-1.0 -1.0 -1.5 -0.6  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.5 -0.4 -0.5 -0.2  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

954.8 953.2 952.1 954.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1009.3 1007.7 1006.5 1009.3  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

1.8 1.2 0.8 1.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

6.4 6.0 4.1 11.6  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

269.8 243.6 189.9 273.2  
  Wysokość podstawy chmur [m]     1261.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     16.4 17.5 15.7 22.3  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 214.0 263.0 207.0 355.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   130.8 123.2 105.9 133.1  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0