SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2024-05-22 17:14:12 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

19.3 19.6 13.2 23.9  

temperatura odczuwalna [°C]  

20.7 20.9 13.4 25.9  

wilgotność względna [%]  

  67.3   67.7 59.1 77.9  

temperatura punktu rosy [°C]  

-99.0 -99.0 -99.0 -99.0  

prędkość wiatru [m/s]  

0.8 1.1 0.3 10.9  

kierunek wiatru [°]  

201.9  174.6 5.5 357.6  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

16.1 18.4 14.5 23.1  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

wilgotność względna [%]  

82.5 70.6 54.6 85.3  
 

temperatura punktu rosy [°]  

13.2 12.9 11.0 15.2  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

34.1 35.3 33.2 37.9  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

958.5 959.0 958.1 959.9  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1013.3 1013.8 1012.8 1014.7  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-0.6 -0.0 -1.0 0.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

5.0 4.8 2.6 15.3  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 14.8  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.4 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 5.1  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.3 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN -8.9 40.1  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

30.7 323.1 0.0 1220.9  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

351.2 327.4 288.9 377.2  
  Wysokość podstawy chmur [m]     NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     33.4 24.9 9.9 48.0  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 462.0 322.5 -165.0 1702.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   73.4 102.0 60.0 171.3  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

11.1 11.0 10.9 11.1  
  100 cm [°C ]   13.1 13.0 12.9 13.1  
  50 cm [°C ]   15.0 14.6 14.4 15.0  
  20 cm [°C ]   17.2 16.7 15.0 18.7  
  10 cm [°C ]   17.0 17.2 15.0 19.3  
  5 cm [°C ]   17.1 18.3 14.5 22.9