SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2022-07-02 07:44:40 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-46.6 -46.6 -46.6 -46.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

-59.5 -54.6 -61.4 -49.6  

wilgotność względna [%]  

  -5.8   -5.8 -5.8 -5.8  

temperatura punktu rosy [°C]  

19.4 20.4 19.4 22.6  

prędkość wiatru [m/s]  

3.0 1.5 0.6 10.7  

kierunek wiatru [°]  

141.9  228.1 9.6 358.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

17.1 18.3 17.1 20.5  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

wilgotność względna [%]  

92.1 90.2 81.4 93.8  
 

temperatura punktu rosy [°]  

15.9 16.7 15.9 17.3  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

34.6 35.3 34.6 36.5  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

969.8 967.9 965.7 969.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1025.2 1023.2 1020.9 1025.2  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

1.8 2.1 0.5 3.9  
 

prędkość wiatru [m/s]  

4.3 4.0 1.3 15.2  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 1.3 0.0 22.8  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

10.1 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.3  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN 24.4 24.4  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

74.0 42.4 0.0 255.4  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

355.2 358.4 329.9 368.1  
  Wysokość podstawy chmur [m]     39.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     267.3 270.5 238.3 301.9  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 179.0 210.2 120.0 413.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   13.5 13.8 12.4 15.3  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0