SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2020-01-28 03:29:34 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

1.7 2.0 1.7 2.3  

temperatura odczuwalna [°C]  

-0.5 0.1 -2.5 3.0  

wilgotność względna [%]  

  100.0   51.1 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

2.2 2.5 2.1 2.8  

prędkość wiatru [m/s]  

2.0 2.1 0.0 7.8  

kierunek wiatru [°]  

186.9  183.5 0.0 245.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

0.3 0.6 0.3 0.8  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.9 1.3 0.9 1.5  
 

wilgotność względna [%]  

85.7 85.5 84.6 86.2  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-1.8 -1.5 -1.8 -1.2  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.8 -0.8 -0.9 -0.6  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

956.0 956.8 956.0 957.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1010.6 1011.5 1010.6 1012.5  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-1.3 -1.7 -1.9 -1.3  
 

prędkość wiatru [m/s]  

4.7 6.5 4.1 11.4  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

241.6 213.0 182.6 261.9  
  Wysokość podstawy chmur [m]     164.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     52.0 46.3 35.5 52.0  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 829.0 636.8 278.0 834.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   56.0 60.7 55.4 65.9  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0