MONITORING

monitoring jakości powietrza w Strzyżowie i w okolicach.

 

Aktualne warunki z dnia i godziny: 0000-01-00 01:30:31

Stacja Wielkość [ug/m3] Indeks jakości powietrzai
Góra Niebylecka1 -Gwoździanka PM10* 12 1
PM2.5* 11 1
oś Góra Żarnowska2- Strzyżów PM10* 65 3
PM2.5* 60 3
oś. Zawale3 - Strzyżów PM10* - 1
PM2.5* - 1

1 stacja badawcza SolarAOT na Górze Niebyleckiej 444 m n.p.m. (5 km od centrum miasta) - stacja tła 

2 stacja pomiarowa na osiedlu Góra Żarowska na wysokości 260 m. n.p.m. (1 km od centrum miasta)

3 punkt pomiarowy przy ul. Zawale na wysokości 237 m. n.p.m. (centrum miasta)

* PM10 i PM2.5 określające koncentrację masy aerozoli w metrze sześciennym powietrza, których rozmiary są mniejsze odpowiednio od 10 i 2.5 mikrometra. Poziom dopuszczalny dla PM10 dla wartości średnich dobowych wynosi 50 ug/m3. W przypadku PM2.5 wartość progowa jest określona dla średnich rocznych na poziomie 25 ug/m3.

 

Prognoza jakości powietrza na najbliższe 3 dni

Aktualne ostrzezenie: brak

iIndeks jakość powietrza wg GIOŚ

Indeks

PM10

Jakość powietrza

Opis stanu jakości powietrza i zalecenie dla ludności

I

0-20

bardzo dobra

Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne do aktywności na zewnątrz.

II

20-60

dobra

Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.

III

60-100

umiarkowana

Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

IV

100-140

dostateczna

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.

V

140-200

zła

Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

VI

>200

bardzo zła

Osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.

*dzieci, osoby starsze i osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych

 

 Aktualne średnie godzinowe wartości PM10 i PM2.5 dla czasu uniwersalnego UTC

stacja godzina 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 średnia
Góra Niebylecka PM10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 - - 8
PM2.5 8 8 8 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 - - 8
Oś. Góra Żarnowska PM10 144 133 108 90 115 68 88 83 86 79 87 111 79 70 85 86 76 140 75 61 55 52 - - 90
PM2.5 126 117 96 80 100 61 78 73 76 70 77 100 71 63 76 77 69 123 69 57 51 48 - - 80
Oś. Zawale PM10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PM2.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane archiwalne - baza danych Poland-AOD

Raport o zanieczyszczeniu powietrza w Strzyżowie w 2016 r.