MONITORING

monitoring jakości powietrza w Strzyżowie i w okolicach.

 

Aktualne warunki z dnia i godziny: 2020-07-09 00:58:09

Stacja Wielkość [ug/m3] Indeks jakości powietrzai
Góra Niebylecka1 -Gwoździanka PM10* 14 1
PM2.5* 13 1
oś Góra Żarnowska2- Strzyżów PM10* 4 1
PM2.5* 3 1
oś. Zawale3 - Strzyżów PM10* 5 1
PM2.5* 4 1

1 stacja badawcza SolarAOT na Górze Niebyleckiej 444 m n.p.m. (5 km od centrum miasta) - stacja tła 

2 stacja pomiarowa na osiedlu Góra Żarowska na wysokości 260 m. n.p.m. (1 km od centrum miasta)

3 punkt pomiarowy przy ul. Zawale na wysokości 237 m. n.p.m. (centrum miasta)

* PM10 i PM2.5 określające koncentrację masy aerozoli w metrze sześciennym powietrza, których rozmiary są mniejsze odpowiednio od 10 i 2.5 mikrometra. Poziom dopuszczalny dla PM10 dla wartości średnich dobowych wynosi 50 ug/m3. W przypadku PM2.5 wartość progowa jest określona dla średnich rocznych na poziomie 25 ug/m3.

 

Prognoza jakości powietrza na najbliższe 3 dni

Aktualne ostrzezenie: brak

iIndeks jakość powietrza wg GIOŚ

Indeks

PM10

Jakość powietrza

Opis stanu jakości powietrza i zalecenie dla ludności

I

0-20

bardzo dobra

Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne do aktywności na zewnątrz.

II

20-60

dobra

Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.

III

60-100

umiarkowana

Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

IV

100-140

dostateczna

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.

V

140-200

zła

Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

VI

>200

bardzo zła

Osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.

*dzieci, osoby starsze i osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych

 

 Aktualne średnie godzinowe wartości PM10 i PM2.5 dla czasu uniwersalnego UTC

stacja godzina 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 średnia
Góra Niebylecka PM10 11 12 12 11 11 10 11 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 13 13 14 15 17 15 13 12
PM2.5 11 11 12 11 10 10 11 10 10 11 12 12 12 11 12 12 12 13 13 14 15 16 14 13 12
Oś. Góra Żarnowska PM10 4 5 5 5 9 6 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 7 10 9 6 4 3 5
PM2.5 4 4 5 4 8 6 4 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 5 6 9 8 5 4 3 4
Oś. Zawale PM10 4 4 3 8 8 7 5 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 9 10 8 7 5 - 5
PM2.5 3 3 3 6 7 6 4 3 2 2 2 1 2 2 3 4 4 4 8 8 7 6 4 - 4

Dane archiwalne - baza danych Poland-AOD

Raport o zanieczyszczeniu powietrza w Strzyżowie w 2016 r.