publication list

Warunki korzystania z danych zgromadzonych na stacji badawczej

 

Wszystkie dane objęte są prawem autorskim właściciela stacji. Informacje dostępne na stronie internetowej oraz zbiory archiwalne dostępne są nieodpłatnie do celów naukowo-dydaktycznych np. prace magisterskie lub doktorskie itd. Dane do celów komercyjnych udostępniane są odpłatnie. Zbiory archiwalne dostępne są drogą e-mailową (solaraot@yahoo.com) w przeciągu kilku dni a w skrajnych przypadkach w ciągu 2-3 tygodni. Publikacje w których wykorzystane zostaną dane ze stacji powinna znaleźć sie stosowana informacja o ich źródle: Prywatna stacja badawcza transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie Krzysztofa Markowicza.