info.htm

Definicja klimatu

W bardzo wąskim znaczeniu klimat to średnia pogoda panująca na danym obszarze (czy też średni przebieg warunków atmosferycznych), zaś w bardziej ogólnym to pewien stan systemu klimatycznego opisywany przez wielkości statystyczne. Zaliczyć do nich możemy poza wartością średnią również, momenty wyższych rzędów (np. wariancję) czy też ogólnie funkcję gęstości prawdopodobieństwa czy dystrybuantę związaną z wielkościami meteorologicznymi.

Pogoda a klimat

Różnice pomiędzy pogodą a klimatem doskonale opisuje zdanie: "Climate is what you expect, weather is what you get" czyli klimat to co oczekujemy a pogoda to warunki atmosferyczne jakie faktycznie wystąpiły. Znajomości klimatu pewnego obszaru pozwala nam odpowiedzieć na szereg pytań, np. jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia temperatura stycznia 2018 roku będzie niższa niż -4 oC czy też jakie jest prawdopodobieństwo że średnia temperatura stycznia 2018 roku będzie w przedziale od -3 do -4 oC. Jednak nie daje nam odpowiedzi na pytanie jakie warunki meteorologiczne będą panowały określanej godziny pewnego dnia roku.

System klimatyczny - to złożony układ składający się z pięciu elementów: atmosfera, hydrosfera, kriosfera, biosfera i powierzchnia ziemi w którym zachodzą interakcje między nimi. System klimatyczny jest pod wpływem wewnętrznej dynamiki oraz zewnętrznych zaburzeń (np. aktywność Słońca).

Procesy klimatyczne -to procesy fizyczne zachodzące w systemie klimatycznym prowadzące do zmian klimatu. Najczęściej zalicza się do nich obieg energii, cykl hydrologiczny oraz cyrkulację powietrza. Determinują one zarówno naturalne i antropogeniczne zmiany w systemie klimatycznym.

Anomalie pogodowe i klimatyczne. Anomalia to odchylenie od wartości średniej (przeciętej). Pojecie stosowane często w klimatologii do analizy zmienności warunków pogodowych. Anomalie pogodowe nie świadczą o zmianach klimatu, gdyż są one w naturalny sposób związane z pojęciem klimatu. Dopiero gdy anomalia utrzymuje się przez odpowiedni długi okres czasu (rzędu 10-30 lat) może to świadczyć o zmianach klimatycznych. Tak, więc w dobie globalnego ocieplenia możemy spodziewać się ujemnych anomalii temperatury w zimie a tym samym chłodne lato jakiegoś roku nie może dowodzić, iż nie mamy do czynienia z globalnym ocieplaniem.