Uslonecznienie

Para wodna w atmosferze

Para wodna odgrywa ważna role w procesach transferu promieniowania w atmosferze ze względu na procesy absorpcji. Para wodna jest drugim czynnikiem bezpośrednio po chmurach, który decyduje o promieniowaniu dochodzącym do powierzchni ziemi. Osłabnie promieniowania przez parę wodną zależy od całkowitej zawartości pary wodnej w pionowej kolumnie powietrza (woda opadowa). Wielkość ta zmienia się średnio w Polsce od 0.8 do 2.5 g/cm2. Może być wyznaczana na podstawie obserwacji aerologicznych, pomiarów fotometrami słonecznymi, pomiarów satelitarnych jak również przy pomocy sieci odbiorników GPS. Osłabienie promieniowanie przez parę wodną sięga średnio kilkunastu procent i jest znacznie wyższe latem niż zimą.