info.htm

SAharan Dust over WArsaw (SAWA), 2005

     Głównym celem eksperymentu było badanie własności optycznych niesferycznych cząstek piasaku nad Polska oraz oszacowanie wymuszania radiacyjnego pyłów transportowanych w środkowej troposferze z obszarów północnej Afryki.

 

lokalizacja i czas trwania:

    Instytut Geofizyki UW, ul Pasteura 7, Warszawa 

    Marzec-Maj 2005.

 

Aparatura działająca na dzień 25 Marca 2005:

    LIDAR (FUB) na trzech długościach fal: 355, 532,1060 nm plus depolaryzacja w 532 nm.

    CEILOMETR CT25K, długość fali 905 nm.

    MICROTOPS - Aerozolowy, AOT 380, 440 , 500, 675, 870 nm

    MICROTOPS - Ozonometer, ozon całkowity, opad potencjalny AOT 1020 nm

    Pyrgeometr - 4- 50 nm

    Pyranometry:

                    trzy na zakresie 0.3 - 4 nm

                    jeden 0.4 - 4 nm

                    jeden 0.7 - 4 nm   

    ShadowBand, AOT 400, 440, 500, 675, 870 936nm oraz total

Aparatura możliwa do wykorzystania:

    LIDAR AEROZOLOWY

    Stacja meteorologiczna

    Fotometr Słoneczny - 255 kanałów spektralnych 350-1100 nm plus polaryzacja promieniowania rozproszonego

Publikacje:

Podsumowanie pomiarów

 

Linki: 

    Model transportu zanieczyszczeń NAAPS

    NAAPS dla Warszawy

    zdjęcia satelitarne: MODIS

    zdjęcia z AVHRR

    ozon z NOAA

    Sondaże aerologiczne

    Metar z Okęcia w Warszawie

    mapy górne

    trajektorie wsteczne

    Progoza z NOGAPS'a

    Pola ciśnienia metodą wiązek

    serwer informacji meteorologicznych

    AERONET-stacja Belsk