info.htm

Stacja badawcza transferu radiacyjnego oraz własności optycznych aerosoli atmosferycznych - SolarAOT w Strzyżowie

 

Stacja badawcza SolarAOT powstała w okolicach Strzyżowa (woj. podkarpackie) w 2003. Głównym celem prowadzonych na niej pomiarów jest badanie zmian klimatycznych oraz procesów klimatycznych.

Prowadzone na stacji obserwacje składowych bilansu energetycznego na powierzchni Ziemi oraz własności optycznych aerozoli atmosferycznych mają na celu poznanie wpływu aerozoli atmosferycznych na klimat na terenie Polski południowo wschodniej. Położenie stacji z dala od lokalnych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych sprawia, iż obserwacje aerozolu są reprezentatywne dla znacznego obszaru geograficznego, zaś badania odnoszą się to aerozolu transportowanego z różnych rejonów Europy oraz północnej Afryki i Bliskiego wchodu.