info.htm

Stacja badawcza transferu radiacyjnego oraz własności optycznych aerosoli atmosferycznych - SolarAOT w Strzyżowie

 

Stacja badawcza jest zlokalizowana w okolicach Strzyżowa (5 km od centrum miasta) w województwie podkarpackim. Budowa stacji została rozpoczęta 2001 roku, natomiast pierwsze pomiary zostały wykonane w 2003 roku. Głównym celem prowadzonych badań są zmiany klimatu, w szczegolności studia nad procesami fizycznymi związanymi z obecnością aerozolu atmosferycznego.
Prowadzone na stacji obserwacje składowych bilansu energetycznego na powierzchni Ziemi oraz własności optycznych aerozoli atmosferycznych mają na celu poznanie wpływu aerozoli atmosferycznych (tzw. pyłu zawieszonego) na klimat. Położenie stacji z dala od lokalnych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych sprawia, że jest to unikatowe miejsce a obserwacje aerozolu są reprezentatywne dla znacznego obszaru geograficznego. Dzięki temu badania odnoszą się do aerozolu transportowanego z różnych rejonów Europy oraz Ameryki Północnej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu.
Stacja badawcza wchodzi w skład krajowej sieci naukowej Poland-AOD (od 2011r.) oraz w skład międzynarodowej sieci AERONET (od 2013r.).