Warunki Meteo

Obrazy MSG oraz Bilans Radiacyjny na Górnej Granicy Atmosfery

Aktualizacja co 15 minut.

Obrazy satelitarne obszaru Polski z przyrządu SEVIRI. Podczas dnia kompozycja barwna RGB, zaś nocą mapa z kanału 3.9 mikrometra. Czarnymi kółkami zaznaczone są polożenia stacji Poland-AOD:IGF Warszawa oraz SolarAOT Strzyżów, IOPAN Sopot, Toruń, Rzecin, Wrocław.

Mapa satelitarne aerozolu typu dust. Algorytm zaczerpniety bezpośrednio z EUMETSATu oparty jest o pomiary temperatury radiacyjnej w kanale 8.7, 10.8 12.0 um. Identyczny algorytm stosowany jest do aerozolu wulkanicznego. W obu przypadkach interpretacja wyników jest dośc wątpliwa. Algorytm ma szansę działac poprwanie jedynie gdy rozmiary cząstek są duże (kilku mikrometrowe).

Mapa satelitarne pyłu wulkanicznego. Algorytm zaczerpniety bezpośrednio z EUMETSATu oparty jest o pomiary temperatury radiacyjnej w kanale 8.7, 10.8 12.0 um oraz współczynnika odbicia w kanale 0.6 i 3.7 um. Pył wulkaniczny widoczny jest na żółto, kolorem niebieskim zaznaczone są chmury lodowe, kolorem czerwonym chmury wodne, zaś kolorem czarnym i czerownym oznaczono obszary pozbawione zachmurzenia.

Mapa reflektancji satelitarnej na górnej granicy atmosfery w kanale 635 nm. Dane tylko w ciągu dnia.

Mapa reflektancji satelitarnej na górnej granicy atmosfery w kanale wysokiej rozdzielczości HVR. Dane tylko w ciągu dnia.

Mapa reflektancji satelitarnej na górnej granicy atmosfery w kanale 1640 nm. Dane tylko w ciągu dnia.

Mapa reflektancji satelitarnej na górnej granicy atmosfery w kanale 3.9 um. Dane tylko w ciągu dnia. Zerowe wartosci odpowiadają obszarom pozbawionym chmur. Niewielka reflektancja wystąpuje dla chmur zawierających kryształy lodu. Większe wartości (>0.1) występują nad chmurami zawierajacymi kropelki wody.

Mapa temperatury radiacyjnej w kanale 10.8 mikrometra. W przypadku chmur odpowiada ona temperaturze ich wierzołków. Przy braku chmur temperatura ta jest zbliżona do temperatury powierzchni ziemi.

Mapa temperatury radiacyjnej w kanale 10.8 mikrometra. W przypadku chmur odpowiada ona temperaturze ich wierzołków. Przy braku chmur temperatura ta jest zbliżona do temperatury powierzchni ziemi.

Mapa strumienia promieniowania długofalowego uciekającego w przestrzeń kosmiczną

Mapa strumienia promieniowania słonecznego docierającego do górnej granicy atmosfery. Dane na podstawie modelu.

Mapa bilansu radiacyjnego na górnej granicy atmosfery.

Lokalizacja pożarów. Strefy objęte pożarami zaznaczono czerownymi kwadratami.

Mapa zachmurzenia. Interpretacja wartości w obrębie piksela: 0 brak chmur, 1 pradwopodobny brak chmur, 2 prawdopodobne chmury, 3 chmury.

Mapa rodzajów mikrofizycznych chmur: Water_hq = 1; Water = 2; Mixed = 3; Mixed_WI = 4; Mixed_IW = 5; Ice = 6; Ice_hq = 7; Unknown = 10;