Uslonecznienie

Albedo powierzchni Ziemi

Własności optyczne podłoża mają znaczenie na promieniowanie całkowite docierające do powierzchni ziemi ze względu na procesy wielokrotnego rozpraszania w atmosferze. Nad powierzchniami jasnymi  (śnieg) promieniowanie jest o kilka procent wyższe niż na powierzchniami ciemnymi (woda). Wielkość tego wzrostu zależy jednak od optycznych własności atmosfery a w szczególności chmur oraz aerozoli. Albedo powierzchni ziemi ma duże znaczenie dla kolektorów ustawionych pod pewnym kątem do horyzontu, gdyż wówczas cześć promieniowania padającego na niego została wcześniej odbita od powierzchni Ziemi.

Przebieg roczny albeda dla Podkarpacia