Wspolpraca

Współpraca

- studenci, doktoraci i pracownicy Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

    współpraca naukowo-badawcza oraz popoularnonaukowa

-dr Michał Chiliński z Uniwersytetu Warszawskiego

   współpraca naukowa od 2010r. w obszarze pomiarów z wykorzystaniem dronów, sterowców, liczników cząstek, fotometrów słonecznych

-naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

    współpraca podczas licznych kampanii pomiarowych od 2013r.

-dr inż. Paweł Licznar z Akademii Rolniczej we Wrocławiu

    Współpraca w ramach pomiarów pokrywy śnieżnej oraz masy opadu atmosferycznego. Wypożyczenie na okres zimowy w sezonie 2004/2005 następujących przyrządów:

    śniegomierz, śniegowskaz ultradźwiękowy

- Łukasz Marzec i Radosław Kut studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

    Wykonanie:, sun Trackerów (2004, 2005), kamery całego nieba (2005), stacji meteorologicznej do pomiarów naziemnych oraz do sondowania atmosfery przy użyciu balonu     aerologicznego. Wsparcie elektroniczne

- Mirosław Markowicz

    Wykonanie: przyłącza internetu drogą radiową,administracja sieci komputerowej

- dr Wojciech Kumala z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

    wsparcie elektroniczne