Wspolpraca

Współpraca

dr inż. Paweł Licznar z Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Współpraca w ramach pomiarów pokrywy śnieżnej oraz masy opadu atmosferycznego. Wypożyczenie na okres zimowy w sezonie 2004/2005 następujących przyrządów:

    śniegomierz

    śniegowskaz ultradźwiękowy

Łukasz Marzec i Radosław Kut studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykonanie:

    sun Trackerów (2004, 2005)

    kamery całego nieba (2005)

    stacji meteorologicznej do pomiarów naziemnych oraz do sondowania atmosfery przy użyciu balonu aerologicznego.

    wsparcie elektroniczne

Mirosław Markowicz

Wykonanie:

    przyłącza internetu drogą radiową

    administracja sieci komputerowej

dr Wojciech Kumala z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

    wsparcie elektroniczne