Poland-AOD

AEROZOLOWA SIEĆ BADAWCZA PolandAOD

 

W listopadzie 2010 roku została uruchomiona sieć badawcza własności optycznych aerozoli atmosferycznych oraz bilansu radiacyjnego. W skład sieć badawczej wchodzi Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki UW, Stacja Pomiarowa Instytutu Oceanologii w Sopocie oraz Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie. Głównymi przyrządami wykorzystanym do pomiarów własności optycznych są Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer MFR-7, fotometr słoneczny CIMEL oraz ręczne fotometry słoneczne MICROTOPS II.  Do pomiaru strumieni radiacyjnych używane są pyranometry oraz MFR-7. Bilans radiacyjnych na górnej granicy atmosfery wyznaczany jest przy pomocy detektora satelitarnego SEVIRI. W kolejnych latach sieć Poland-AOD rozszerzono o stacje w Borucinie, Belsku, Rzecinie, Raciborzu, Toruniu, Wrocławiu oraz Dębrzynie.

 


Pokaż PolandAOD na większej mapie

Cele Badań:    

1) Badanie eksperymentalne oraz modelowe bezpośredniego efektu aerozolowego (na powierzchni Ziemi i górnej granicy atmosfery) na terenie Polski

2) Stworzenie klimatologii własności optycznych aerozoli atmosferycznych nad Polską

3) Kalibracja porównawcza fotometrów, radiometrów oraz lidarów aerozolowych.

4) Badanie transformacji własności optycznych aerozoli na podstawie obserwacji oraz modeli transportu zanieczyszczeń (NAAPS, GEM-AQ).
5) Walidacja metod odwrotnych do wyznaczania grubości optycznej aerozolu oraz albeda pojedynczego rozpraszania na podstawie danych satelitarnych z MSG-9 oraz obserwacji naziemnych.

 

Metodyka Badań:

Dane obserwacyjne w ramach sieci obserwacyjnej dostępne będą na dwóch poziomach (1.0, 1.5 oraz 2.0).

Poziom 1.0 zawiera dane surowe pochodzące z systemów zbierania danych w jednostkach nieskalibrowanych. Dane te dostępne są w plikach ASCII. 

Poziom 1.5 powstaje na podstawie danych przetworzonych z uwzględnieniem wstępnej kalibracji i po odrzuceniu przypadków z wpływem chmur.

Poziom 2.0 zawiera dane z uwzględnieniem ostatecznej kalibracji.

Formatem danych od poziomu 1.5 jest mat file (MatLAB) i NetCDF. 

 

Wielkości dostępne w bazie danych:

- strumienie całkowite promieniowania krótkofalowego

- strumienie spektralne promieniowania całkowitego, rozproszonego i bezpośredniego dla długości fali: 415, 500, 610, 675, 870 oraz 940 nm

- grubość optyczna aerozolu dla długości fali 415, 500, 610, 675, 870 nm

- wykładnik Angstroma

- albedo pojedynczego rozpraszania

- profile współczynnika ekstynkcji aerozolu

- całkowita zawartość pary wodnej w pniowej kolumnie powietrza

- całkowita zawartość ozonu w pionowej kolumnie powietrza

- stopień zachmurzenia

 

Finansowanie:

Sieć badawcza jest częściowo finansowana z projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską, decyzja nr 1283/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013
- Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych, decyzja Nr 1276/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013

Wykorzystanie danych:

Właścicielem danych jest konsorcium Poland-AOD.  W celu wykorzystania danych gromadzonych w sieci PolandAOD w różnego rodzaju publikacjach należy skontaktować się z jednostką odpowiedzilna za gromadzenie danych.