info.htm

AEROZOLOWA SIE BADAWCZA PolandAOD

 

W listopadzie 2010 roku zostaa uruchomiona sie badawcza wasnoci optycznych aerozoli atmosferycznych oraz bilansu radiacyjnego. W skad sie badawczej wchodzi Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki UW, Stacja Pomiarowa Instytutu Oceanologii w Sopocie oraz Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyowie. Gwnymi przyrzdami wykorzystanym do pomiarw wasnoci optycznych s Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer MFR-7 oraz rczne fotometry soneczne MICROTOPS II.  Do pomiaru strumieni radiacyjnych uywane s pyranometry oraz MFR-7. Bilans radiacyjnych na grnej granicy atmosfery wyznaczany jest przy pomocy detektora SEVIRI na satelicie MSG-9.

 


Poka PolandAOD na wikszej mapie

Cele Bada:    

1) Badanie eksperymentalne oraz modelowe bezporedniego efektu aerozolowego (na powierzchni Ziemi i grnej granicy atmosfery) na terenie Polski

2) Stworzenie klimatologii wasnoci optycznych aerozoli atmosferycznych nad Polsk

3) Kalibracja porwnawcza fotometrw, radiometrw oraz lidarw aerozolowych.

4) Badanie transformacji wasnoci optycznych aerozoli na podstawie obserwacji oraz modeli transportu zanieczyszcze (NAAPS, GEM-AQ).
5) Walidacja metod odwrotnych do wyznaczania gruboci optycznej aerozolu oraz albeda pojedynczego rozpraszania na podstawie danych satelitarnych z MSG-9 oraz obserwacji naziemnych.

 

Metodyka Bada:

Dane obserwacyjne w ramach sieci obserwacyjnej dostpne bd na dwch poziomach (1.0, 1.5 oraz 2.0).

Poziom 1.0 zawiera dane surowe pochodzce z systemw zbierania danych w jednostkach nieskalibrowanych. Dane te dostpne s w plikach ASCII. 

Poziom 1.5 powstaje na podstawie danych przetworzonych z uwzgldnieniem wstpnej kalibracji i po odrzuceniu przypadkw z wpywem chmur.

Poziom 2.0 zawiera dane z uwzgldnieniem ostatecznej kalibracji.

Formatem danych od poziomu 1.5 jest mat file (MatLAB) i NetCDF. Algorytm odrzucania przypadkw chmurowych stworzony zostanie na podstawie zmiennoci czasowej gruboci optycznej aerozolu oraz danych satelitarnych z satelity MSG-9 dostpnych co 15 minut.

 

Wielkoci dostpne w bazie danych:

- strumienie cakowite promieniowania krtkofalowego

- strumienie spektralne promieniowania cakowitego, rozproszonego i bezporedniego dla dugoci fali: 415, 500, 610, 675, 870 oraz 940 nm

- grubo optyczna aerozolu dla dugoci fali 415, 500, 610, 675, 870 nm

- wykadnik Angstroma

- albedo pojedynczego rozpraszania

- profile wspczynnika ekstynkcji aerozolu

- cakowita zawarto pary wodnej w pniowej kolumnie powietrza

- cakowita zawarto ozonu w pionowej kolumnie powietrza

- stopie zachmurzenia

 

Finansowanie:

Sie badawcza jest czciowo finansowana z projektw badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego:

- Zrnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polsk, decyzja nr 1283/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013
- Wyznaczanie wasnoci optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarw teledetekcyjnych, decyzja Nr 1276/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013

Planowany rozwj sieci:

Planowane jest rozszerzenie pomiarw o okoo 20 szk zrzeszonych w ramach projektu edukacyjnego GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Obserwacje gruboci optycznej aerozolu bd w tym przypadku prowadzone przez uczniw szk gimnazjalnych i rednich przy uyciu prostych fotometrw sonecznych.

 

Wykorzystanie danych:

Wacicielem danych jest Instytut Geofizyki UW i Instytut Oceanologii PAN. W celu wykorzystania danych gromadzonych w sieci PolandAOD w rnego rodzaju publikacjach naley skontaktowa si z jednym z dwch Instytutw.