Moja strona

Finansowanie stacji

Stacja badawcza powstała i jest utrzymana głownie z funduszy prywatnych właściciela.

Pragnę podziękować:

  • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za przyznanie mi stypendium dla młodych naukowców w latach 2004 i 2005, które pozwoliło mi budowę i utrzymanie przyrządów pomiarowych. 

  • Panu dr Piotrowi Flatau z Instytutu Oceanologii Scripps z San Diego za przekazanie i wypożyczanie kilku przyrządów pomiarowych.

oraz osobom, które przyczyniły się do powstania stacji:

  • Andrzej Markowicz

  • Burmistrz miasta i gminy Strzyżów mgr inż. Marek Śliwiński

  • Edward Borys

  • Mirosław Markowicz

  • Jacek Markowicz

  • Jerzy Pałys

  • Roman Fąfara