Moja strona

Finansowanie stacji

Stacja badawcza powstała i jest utrzymywana głównie z funduszy prywatynych właściciela oraz budżetu Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badania realizowane w stacji są częściowo finasowane z grantów pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki.

Pragnę podziękować:

  • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za przyznanie mi stypendium dla młodych naukowców w latach 2004 i 2005, które pozwoliło mi budowę i utrzymanie przyrządów pomiarowych. 

  • Panu dr Piotrowi Flatau z Instytutu Oceanologii Scripps z San Diego za przekazanie i wypożyczanie kilku przyrządów pomiarowych.

  • Jackowi Markowiczowi za ciągła opiekę nad pracą stacji oraz Mirosławowi Markowiczowi za nadzór nad siecą internetową.

oraz osobom, które przyczyniły się do powstania stacji:

  • Andrzej Markowicz

  • Marek Śliwiński

  • Edward Borys

  • Mirosław Markowicz

  • Jacek Markowicz

  • Jerzy Pałys

  • Roman Fąfara