Warunki Meteo

Warunki meteorologiczne na stacji SolarAOT w bieżącym miesiącu 
Link do stacji IGF-UW, Warszawa

Wykres górny przebieg średniej dobowej temperatury powietrza na wysokości 2 metrów (niebieskie słupki) oraz średniej dobowej temperatury powietrza uzyskanej na podstawie danych klimatycznych. W legendzie widoczne średnie miesieczne wartosci od 1-go dnia miesiaca do dnia dzisiejszego. Dolny wykres przebieg maksymalnej (czerowny kolor) i minimalnej (niebieski kolor) dobowej wartości temperatury powietrza.

Wykres górny przebieg średniej dobowej wartości ciśnienia lokalnego. Dolny wykres przebieg średniej dobowej wilgotności względnej powietrza.

Wykres górny przebieg średniej dobowej prędkości wiatru (kolor niebieski i zielony - dwa różne czujniki) oraz maksymalnej prędkości wiatru (kolor czerowny i fioletowy - dwa rózne czujniki). Dolny wykres przebieg średniej dobowej wartości kierunku wiatru. Obecnie nie działa!

Wykres górny przebieg średniej dobowej wartości natężenia promieniowania słonecznego dochodzacego do powierzchni ziemi w zakresie widzialnym. Obecnie brak danych. Dolny wykres przebieg średniej dobowej wartości natężenia promieniowania słonecznego w całym zakresie krótkofalowym.

Wykres górny przebieg średniej dobowej wartości natężenia promieniowania długofalowego odgórnego (kolor niebieskie) i oddolnego (kolor czerowny). Dolny wykres przebieg średniej dobowej wartości strumienia netto promieniowania długofalowego dla czujnika skierowanego do góry (niebieski) i w kierunku powierzchni ziemi (czerwony). Netto oznacza tu bilans energii dla danego czujnika. Wartoś ujemna mówi, że czunik wiecej wypromieniowuje niż otrzymuje promieniowania długofalowego. Taka sytuacja czesto ma miejsce w przypadku braku zachmurzenia lub wysokich chmur.

Wykres górny przebieg dobowej sumy opadów. Dolny wykres przebieg kumulacyjej sumy opadów od 1-go dnia miesiąca. Pozioma linia czerwona oznacza klimatyczną sumę opadów dla danego miesiąca

Wykres górny przebieg skumulowanego czasu trwania opadu. Dolny wykres maksymalne dobowe nateżenie opadu w[mm/h].