Uslonecznienie

Usłonecznienie

Usłonecznienie to ilość czasu, w którym natężenie bezpośredniego promieniowanie słonecznego na powierzchnię poziomą przekracza 120 Wm2. Według tej definicji odpowiada to sytuacji gdy tarcza słońca pozbawiona jest chmur poza przypadkami cienkich chmur (np cirrus). Wielkość ta jest ważnym parametrem z punku widzenia wykorzystania energii promieniowanie słonecznego, gdyż określa liczbę godzin w czasie których pewne typy kolektorów czy paneli fotowoltaicznych mogą być efektywnie wykorzystane. Dla wygody definiuje się często usłonecznienie względne będące stosunkiem usłonecznienia rzeczywistego do osłonecznienia potencjalnego czyli maksymalnego. Zależy ono w głównej mierze od zachmurzenia, grubości optycznej chmur oraz grubości optycznej aerozoli (gdy słonce znajduje się blisko horyzontu). Najczęściej jednak bierze się jedynie pod uwagę zachmurzenie i konstruuje empiryczne formuły wiążące zachmurzenie z usłonecznieniem względnym. Są nimi relacje wielomianowe 2-go lub 3-go rzędu.

Rozkład usłonecznienia na Podkarpaciu