OSTRZEENIA

Ostrzeenia meteorologiczne

Prezentowanie s tu jedynie ostrzeenia przed gronymi zjawiskami atmosferycznymi mogcymi wystpi na Podkarpaciu! Nie przewiduje si ostrzee np. przed burzami chyba, e ich intensywno bdzie wyjtkowo wysoka.

19.07.2012 Gwatowne burze poczone z silnym wiatrem

Godzina 10:00

W dniu dzisiejszym w godzinach popoudniowych, wieczornych i nocnych spodziewane s gwatowne zjawiska meteorologiczne w rejonie Podkarpacia. Najgroniejsze zjawiska spodziewane s w pnoc od Rzeszowa ale nie wykluczone, e gwatowne burze przechodzi bd rwnie poudniowymi rejonami wojewdztwa. Burzom towarzyszy bdzie silny wiatr, ktry ju teraz siga w porywach 45 km/h. W czasie burz jego prdko moe siga 90-100 km/h. Prawdopodobiestwo wystpienia trb powietrznych jest stosunkowo niewielkie w rejonie Podkarpacia ale w przypadku prognozowania tego typu zjawisk mamy bardzo du niepewno. Od kilku dni w rejonie Europy rodkowej utrzymuje sie dynamiczna pogoda. Nad naszymi gowami meandruje polarny prd strumieniowy z prdkociami wiatru przekraczajcymi 150 km/h. W takich warunkach rozwj gbokiej konwekcji prawdzi do pionowego transportu pdu i gwatownych wzrostw prdkoci wiatru przy powierzchni ziemi. Dodatkowo, silny pionowy gradient prdkoci wiatru bdzie organizowa konwekcj w struktury przestrzenne. Ponadto w cieplej masie powietrza, ktra napyna dzi nad Podkarpacie bdzie tworzy si konwekcja. Na chwil obecn masa powietrza jest sucha bo temperatura punktu rosy jest tylko ok. 10C ale spodziewany jest wzrost wilgotno waciwej. Znacznym ograniczaniem do rozwoju gwatownych zjawisk dzisiaj bdzie brak konwergencji powietrza ze wzgldu na nie wystpowanie zatoki niskiego cinienia oraz brak wyranego skrtu kierunku wiatru z wysokoci.

14.02.2012 Zaamanie pogody: silny wiatr i nieyce

Godzina 23:00

W najbliszych godzinach spodziewana jest znaczna zmiana pogody. Po dugim okresie silnych mrozw z niewielkim zachmurzeniem nad Polsk przewdruje gboki ukad niskiego cinienia, ktry przyniesie gwatowny spadek a nastpnie wzrost cinienia, silny wiatr oraz opady niegu. W rod w godzinach przedpoudniowych i poudniowych na Podkarpaciu mona spodziewa si wiatru o redniej prdkoci ok 30-45 km/h w porywach do 80 km/h a w grach ponad 90 km/h. Po poudniu spodziewane s opady niegu, silnie zawieje i zamiecie niene. Pokrywa niena wzronie na obszarach podgrskich o ok 5-10 cm a w grach rzdu 20 cm. W najbliszych dniach nie powrc niskie temperatury, naley raczej spodziewa si odwily.   

12.01.2012 Uwaga na silny wiatr i nieyce

Godzina 14:00

W najbliszych godzinach spodziewany jest najpowaniejszy w tym sezonie atak zimy. Temperatura w najbliszych dniach bdzie zdecydowanie zimowa co ju widoczne jest na Podkarpaciu. Zmiana aury zwizana jest ze zmiana cyrkulacji w Europie. Silny wiatry i opady niegu przysienie nam ni z rejonu rodkowego Batyku, ktry obecnie przesuwajc si na poudnia przyniesie adwekcj arktycznego powietrza. Od rana cinienie bardzo szybko obnia si (ok 4 hPa/3h) a wiatr nasila si. Ju teraz jego podmuchy przekraczaj 40 km/h. W nastpny godzinach spodziewany jest dalszy wzrost prdkoci wiatru, ktrego warto rednia bdzie w przedziale 30-45 km/h, za porywy bd siga 70-80 km/h. Od jutra do niedzieli spodziewamy si przelotnych opadw niegu, ktre chwilami mog by bardzo intensywne.  Rozwija si bd chmury konwekcyjne, ktre lokalnie powodowa bd nieyce. Wiatr niestety nie osabnie do niedzieli, a ujemna temperatura powietrza bdzie potgowa odczucie chodu. Warunki na drogach mog by bardzo trudne. W najbliszych dniach utrzyma si zimowa aura, a na pocztku przyszego tygodnia moemy obserwowa znaczne spadki temperatury noc.

 

05.01.2012 Wiatr ju sabszy ale najblisze godziny bd wietrzne z opadami niegu

Godzina 22:00

Najsilniejsze podmuch wiatru mamy ju za sob. Najwiksze podmuchy wiatru zanotowano na Kasprowym Wierchu sigajce prawie 140 km/h. Na Podkarpaciu w Rzeszowie 83 km/h, w Kronie 79 km/h, w Lesku 83 km/h, w okolicach Strzyowa 90 km/h na wysokoci 10 metrw oraz 104 km/h na wysokoci 24 metrw. W najbliszych godzinach wiatr nadal bdzie silny ale jego prdko nie powinna przekracza 70-80 km/h. Spodziewane s opady niegu, ktrym bd towarzyszy zawieje i zamiecie niene.

05.01.2012 Orkan Andrea zblia si do Polski

Godzina 9:00

Centrum gbokiego niu Andrea z cinieniem 964 hPa mija wanie cieniny Duskie i kieruje si na poudniowy Batyk. Cinienie w Polsce bardzo szybko spada osigajc tendencj niemal 10 hPa/3h. Na Podkarpaciu spadek ten obecnie wynosi 5 hPa/3h. Od wczesnych godzin nocnych ronie prdko wiatru, ktra obecnie wynosi ok 40 km/h (warto rednia). W porywach wiatr siga 70 km/h i z kada godzina nasila si. Tendencja wzrostowa utrzyma si do ok godziny 12-13 i od poudnia do godzinnych 16 wiatr bdzie najsilniejszy. Prognozy od wczoraj wiele si nie zmieniy i wskazuj, e najsilniejszy wiatr na Podkarpaciu bdzie notowany w jego rodkowej i poudniowej czci.  Poudniowy wiatr moe w porywach osiga 80-100 km/h w rejonach nizinnych oraz 90-110 km/h na szczytach wzniesie. W Bieszczadach prdko wiatru bdzie z caa pewnoci  wysza i w porywach moe przekracza 130 km/h. Aktualny wiatr w rejonie Strzyowa jest przedstawiony na wykresie

04.01.2012 Fatalne prognozy wiatru dla Podkarpacia na czwartek (5go stycznia)

Godzina 10:00

Jutro w godzinach pomidzy 11:00 a 16:00 nad Podkarpaciem przetoczy si gwatownych huragan zwizany z gbokim niem znad poudniowego Batyku. Cinienie w centrum niu spadnie do ok. 965 hPa a najwiksze gradienty cinienia wystpi w Polsce poudniowej. Zafalowanie pola geopotencjau na Karpatach jeszcze go zwikszy co skutkowa bdzie bardzo silnymi podmuchami wiatru. rednia prdko wiatru prognozowana jest nawet na poziomie 13-15 m/s co odpowiada ok. 45-55 km/h, za porywy bd przekracza 100 km/h w terenach nizinnych. Istnieje spore prawdopodobiestwo, e podmuchy wiatru na szczytach wzniesie oraz w grach bd siga 120 km/h. W Bieszczadach prdkoci wiatru mog by jeszcze wiksze. Prdko wiatru w swobodnej atmosferze prognozowana jest na poziomie 30-35 m/s (110-125 km/h) na wysokoci 925 hPa (700 m) oraz ok 45 m/s (160 km/h) na wysokoci 850 hPa (1.5 km). Spodziewany jest wic najsilniejszy wiatr na Podkarpaciu w ostatnich latach. Obecnie rednia prdko wiatru nad Strzyowem ok. 35-40 km/h i systematycznie obnia si. Pojedyncze porywy wiatru sigaj jeszcze 60-70 km/h (wykres). W najbliszych godzinach wiatr bdzie coraz sabszy i nasili si ponownie w nocy i jutro rano.

04.01.2012 Silny wiatr nad Podkarpaciem, gorsze prognozy na czwartek (5go stycznia)

Godzina 00:00

Obecnie rednia prdko wiatru nad Strzyowem oscyluje okoo 40 km/h. Pojedyncze porywy wiatru sigaj 75 km/h (wykres). W najbliszych godzinach wiatr moe jeszcze si nasili i w porywach siga 80-85 km/h. Obecne prognozy wiatru na czwartek nie wygldaj dobrze. Spodziewana jest rednia prdko wiatru okoo 50 km/h, za porywy przekraczajce 100 km/h. Moe to spowodowa powane uszkodzenia i kopoty komunikacyjne.

03.01.2012 Ponowne Ostrzeenie przed bardzo silny wiatrem

Godzina 9:30

Utrzymujce si dodatnie wartoci indeksu Oscylacji Pnocno-Atlantyckiej powoduj wysok aktywno cykloniczn w Europie rodkowej. W najbliszych 3 dnia czekaj nas dwa takie ukady, ktre przynios dynamiczne zmiany cinienia, silny wiatr oraz ochodzenie, szczeglnie po przejciu drugiego niu. Bardzo silny wiatr poudniowy spodziewany jest na Podkarpaciu dzi w nocy (z wtorku na rod). Jego prdko rednia bdzie na poziomie 30-50 km/h a porywy do 80 km/h. W rod rano prdko wiatru bdzie systematycznie spada i popoudniu nie bdzie on ju dokuczliwy. Niestety w czwartek rano nad Pnocn Polsk nadcignie gboki ukad niowy, ktry spowoduje gwatowny spadek cinienia i huraganowy wiatr. Bedzie wiao silniej ni dzi w nocy bo rednia prdko wiatru osignie warto 40-60 km/h, za porywy bd wynosi 90-100 km/h. Wysoko w grach do 120 km/h. Maksimum wiatru spodziewane jest w godzinach poudniowych i wrzenio popoudniowych. Wieczorem i w nocy spodziewane s sabe i umiarkowane opady niegu. W najbliszych dniach bdzie nieco chodniej ale temperatura i tak bdzie nieco powyej redniej wieloletniej.  

16.12.2011 Ostrzeenie przed bardzo silny wiatrem i nieycami

Godzina 10:30

Dzi poczwszy od godzin poudniowych prdko wiatru bdzie silnie wzrasta i w porywach moe osiga 90 km/h. Tym samym obserwowany bdzie wzrost zachmurzenia i gwatowny spadek cinienia. Wieczorem opady deszczu, ktre rano przejd w opady niegu. W sobot moliwe opady niegu poczone z bardzo silnym wiatrem. Wiatr bdzie sab dopiero w nocy z soboty na niedziele. Zjawiska te bd zwizane z drugim w tym roku gbokimi niej ktry tym razem przechodzi bdzie przez pnocne rejony Polski.

23.05.2011 Moliwo pojawienia si pyu wulkanicznego nad Pnocn polsk

Godzina 16:30

Trajektorie do przodu liczone modem HYSPLIT wykazuj transport powietrza z Islandii w rejon pnocnej Polski (mapa). Powietrze zawierajce py po wybuchu wulkanu Grimsvotn moe dotrze do Polski 26 maja jednak prognozy nie s jeszcze dokadne. Podobnie jak informacje o moliwej koncentracji pyu wulkanicznego. Obecnie py wulkaniczny przesuwa si na poudnie od Islandii. Jeli wulkan bdzie aktywny w najbliszych dniach istnieje spore prawdopodobiestwo, e aerozol emitowany przez niego dotrze do Polski za spraw zachodnie i pnocno zachodniej cyrkulacji. 

 

05.01.2011 Ostrzeenie przed bardzo silnym wiatrem

Godzina 15:00

Obecnie nad Podkarpaciem wieje do silny wiatr, ktry w porywach siga 50-60 km/h. Jutro niestety prdko wiatru poudniowego nasili si w godzinach przedpoudniowych. Jego prdko rednia moe wynosi 40-50 km/h a w porywach 70-80 km/h. Mimo wiatru z kad godzin bdzie coraz cieplej a w godzinach popoudniowych prawdopodobnie przekroczy 0C. W najbliszych dniach zdecydowana odwil. Spodziewa si mona wysokich temperatur sigajcych nawet 10C. Caa pokrywa niena stopi si w cigu kilku dni. W dalszej perspektywie nie wida powrotu niegu i mrozu.

 

24.12.2010 Wigilia bardzo ciepa w pierwszy dzie wit ponowne ochodzenie

Godzina 00:00

Wczoraj temperatura na Podkarpaciu przekroczya nieznacznie 10 C przyczyniajc si do byskawicznego zaniku pokrywy nienej. Wigilia tego roku zapowiada si jesiennie i ponuro za sprawa rozlegego ukady niowego znad poudniowo-zachodniej Europy. Spodziewane s nieznaczne opady deszczu lub mawki. Opady nasil sie z pitku na sobot w nocy jednak dopiero koo godzin poudniowych zacznie si szybko ochadza i powrc opady niegu. Niedziela zapowiada si mronie i biao z temperatur w nocy nawet do -6C. W kolejnych dniach utrzyma si nieznaczny mrz w dzie i pojawia si bd rozpogodzenia.

19.12.2010 Silny wiatr, Gwatowna odwil i Ciepo w wita

Godzina 15:00

W najbliszych godzinach na Podkarpaciu spodziewany jest bardzo silny wiatr, ktrego apogeum nastpi jutro w godzinach poudniowych. Prdko wiatru w porywach moe przekracza 80km/h. Obecnie na wzniesieniach otaczajcych Strzyw wieje wiatr o rednie predkosciok.40 km/h sigajcy w porywach 55km/h. W kad godzin temperatura bdzie rosa ze wzgldu na adwekcje ciepych mas powietrza  z poudnia - odwil jest nieunikniona. Do pitku moe znikn wikszo pokrywy nienej a wita zapowiadaj si wyjtkowo ciepo. Temperatura w tych dniach moe przekroczy nawet +10 C. Prawdopodobiestwo i ta prognoza sie nie sprawdzi jest bardzo niewielkie. Ochodzenia moe spodziewa w drugi dzie wiat ale nie wydaje sie by moliwe aby by to powrt do zimy jak teraz mamy.

11.12.2010 Wieje, Sypie i bdzie mronie

Godzina 16:00

Obecnie nad Podkarpacie przechodz intensywne opady niegu poczone z bardzo silnym wiatrem. Wiatr w porywach osiga 70 km/h tworzc zawieje i zamiecie niena. Opady niegu utrzymaj si przez ca noc i niedziel. W kolejnych dniach systematyczny spadek temperatury i zimowa aura, ktra dominowa bdzie prawdopodobnie co najmniej do wit. 

05.12.2010 Bardzo silny wiatr w nocy

Godzina 16:00

Dzi w nocy spodziewany s podmuchy bardzo silnego wiatru, ktre powodowa bd zamiecie niene. Poudniowy wiatr moe w porywach siga 80-90 km/h. Towarzyszy mu bd sabe opady niegu, ktre utrzymaj sie do godzin porannych. W najbliszych dniach moemy spodziewa si odwily jednak od czwartku ponowny atak zimy z niskimi temperaturami i opadami niegu.

01.12.2010 nieyce w nocy

Godzina 10:00

Dzi po poudniu i wieczorem spodziewany jest wzrost prdkoci wiatru wschodniego, ktry w nocy moe  w porywach osiga 70-80 km/h. W godzinach wieczornych rozpoczn si rwnie intensywne opady niegu ktre potrwaj do rana. rednie spadnie okoo 10-15 cm niegu. Przyniesie je ni z poudnia, ktry zdecydowanie podniesie temperatur powietrza w regionie. W czwartek temperatura w cigu dnia poszybuje nieco ponad zero ale wieczorem znowu obniy si.

28.11.2010 Gwatowny atak Zimy. nieyce, deszcz oraz mrz

Godzina 11:00

W cigu najbliszych kilkunastu godzin czeka nas dynamiczna zmiana pogody. W nocy z niedzieli na poniedziaek rozpoczn si intensywne opady niegu, ktre rano przejd w opady deszczu. Wieczorem temperatura zacznie szybko spada i zrobi sie bardzo niebezpiecznie. Przez cay ten okres bdzie wia bardzo silny wiatr (do 70 km/h) powodujcy zawieje i zamiecie niene. Na chwile obecn wydaje sie, e opady niegu nie bd na Podkarpaciu tak intensywne jak winnych regionach Polski ale sytuacja jest dynamiczna. Mona powiedzie, e wrcilimy do punktu wyjcia. Ujemny indeks NOA, ktry towarzyszy nam przez niemal ca ubieg zim powrci i znowu nie bakaskie bogate w wilgo bd wdrowa nad obszarem naszego kraju przynoszc intensywne nieyce. Gdyby centrum niu przesuno si nico bardziej na wschd nie mielibymy krtkotrwaej odwily na Podkarpaciu.

 

20.10.2010 Uwaga na silny wiatr.

Godzina 21:30

W najbliszych godzinach musimy przygotowa si na bardzo dynamiczne zmiany pogody. Dzi w nocy spodziewany jest wzrost prdkoci wiatru poudniowo zachodniego, ktry osignie maksimum jutro w godzinach poudniowych. Prdko w porywach moe na Podkarpaciu przekracza 80 km/h. Uczycie chodu potgowa bdzie niska temperatura i opady deszczu oraz deszczu ze niegiem. Wieczorem wiatr osabnie aby w pitek ponownie przybra na sile. Jednak os soboty spodziewany jest zrost temperatury powietrza i rozpogodzenia. W najbliszych dniach dynamiczna pogoda bdzie si utrzymywa gdy nad Polsk przechodzi bd aktywne orodki niowe. Cyrkulacja strefowa zostanie odblokowana na jaki czas.

 

30.08.2010 Nadchodz Intensywne Opady deszczu.

Godzina 23:00

Ujemna faza oscylacji pnocno atlantyckiej cigle trwa std te po raz kolejny w tym roku nad naszym krajem przechodzi bdzie bardzo wilgotny ukad niskiego cinienia. Przyniesie on intensywne opady deszczu, niskie temperatury i silny wiatr. Prognoza iloci opadu jak zawsze w tym przypadku obarczona jest duym bdem a wyniki modeli numerycznych zmienia si bd wraz z kolejnymi uaktualnieniami analizy meteorologicznej. Istnieje sporo prawdopodobiestwo wystpienia lokalnych podstopie oraz powodzi. Czy grozi na kolejna fala powodziowa trudno wyrokowa w tym momencie. Opady na Podkarpaciu rozpoczn si jeszcze tej nocy i rnym nateniem mog potrwa 3 doby. Na chwile obecn wydaje si, e na Podkarpaciu opady nie bd tak intensywne jak w Maopolsce i na lsku.

 

16.08.2010 Burze szalej nad Podkarpaciem.

Godzina 20:30

Obecnie gwatowne burze przechodz nad rodkowym i zachodnim Podkarpaciem. Burzom towarzysz intensywne opady i gwatowne podmuchy wiatru. Temperatura w cigu kilkunastu minut spad do okoo 18C. Burze s bardzo aktywne i wystpuje bardzo duo wyadowa doziemnych.

16.08.2010 Upay kocz si gwatownymi burzami.

Godzina 09:30

Dzi po raz ostatni temperatura w cigu dnia przekroczy 30C. Od jutra poczujemy powiew nieco chodniejszego powietrza polarno morskiego, ktre znaczco poprawi nasze samopoczucie. Po pierwsze za spraw niszych temperatur po drugie ze wzgldu na wymycie duej ilo zanieczyszcze, ktre zgromadziy si nad wschodni Polsk. Zanim to nastpi czeka nas bardzo gwatowna pogoda popoudniu i wieczorem. Zjawiska pogodowe prawdopodobnie nad Podkarpaciu najsilniejsze nie bd jednak naley liczy si, e sytuacja moe by grona. We wspominanych godzinach z poudniowego zachodu przesuwa si bd burze ktrym towarzyszy bdzie silny wiatr, deszcz oraz grad. Nie mona wykluczy pojawienia si trby powietrznej ale nawet jeli jej nie bdzie silne prdy zstpujce mog spowodowa wiele szkd. W chwili obecnej sytuacja jest bardzo spokojna, w regionie jest bezchmurnie lub panuje mae zachmurzenie, wiele umiarkowany wiatr chwilami nieco silniejszy. Konwekcja pompuje energie promieniowania sonecznego (ogrzewajcego warstw powierzchni ziemi) do warstwy granicznej. Najblisza warstwa graniczna ma ju stratyfikacj chwiejn jednak warstwa ta jest zbyt pytka aby ju pojawiay sie pierwsze cumulusy.   

14.08 2010 Dymy z poarw w Rosji Nad Polsk

godzina 10:00

Obecnie nad wschodni Polsk obserwuje si w dolnej troposferze (do 3 km) dym zwizany z poarami w Rosji. Z kada godzin koncentracja aerozolu bdzie rosa. Sytuacja utrzyma si do poniedziaku i wtorku. Wspomniany dym jest widoczny przez znaczne ograniczenie widzialno oraz jasny kolor nieboskonu mimo braku chmur.

 

27.07.2010 Ostrzeenie przed Intensywnymi opadami deszczu.

Godzina 14:00

Przed nami intensywne opady deszczu zwizane z ukadem niowym z centrum nad Polsk. Ni obecnie znajduje si nad Ukrain jednak w najbliszych godzinach wdrowa bdzie na zachd przynoszc intensywne opady deszczu oraz silniejszy wiatr w poudniowo-wschodniej Polsce. Opady spodziewane s dzi w nocy i jutro w cigu caego dnia. Zdecydowana poprawa pogody nastpi w pitek, kiedy to pojawi si Soce. W zwizku z intensywnymi opadami deszczu i do wysokim stanem Wisoka moliwe s lokalne podtopienia i osuwiska. Prognozy do co sum opadw s bardzo rozbiene ale naley si liczy nawet z sumami ponad 50 mm w cigu tych 2 dni. 

06.07.2010 Intensywne opady a pniej fala Zwrotnikowego powietrza.

Godzina 21:00

W nocy z wtorku na rod oraz w rod w cigu dnia spodziewane s intensywne opady deszczu. Opady przynios spadek temperatury i zmian masy powietrza. Uczucie orzewiajcego chodu potgowa bdzie silny wiatr. Od czwartku ponownie  zacznie sie ociepla. W weekend oraz w pierwszej czci przyszego tygodnia spodziewane s temperatury maksymalne przekraczajce 30o.

 

21.06.2010 Pada i bdzie pada dalej.

Godzina 11:30

Ktry to ju raz mamy w tym roku kilkudniowe opady na Podkarpaciu zwizane z niem bakaskim? Najnowsze prognozy wskazuj na silne opady jakie czekaj nas we wtorek. W Kolejnych dniach rwnie moliwe s opady deszczu. Prawdopodobnie nie grozi nam III fala powodziowa ale naley by przygotowanym na rne scenariusze. Prognozowanie opadw przy takiej sytuacji synoptycznej obarczone jest duym bdem wic wyniki modeli mog istotnie zmienia si wraz z nowymi prognozami. Znaczna poprawa pogody spodziewane jest po nastpnym weekendzie. Bdzie zdecydowanie cieplej i pogodniej.

 

14.06.2010 Ostrzeenie przed gwatownymi burzami.

Godzina 07:30

Dzi na Podkarpaciu moliwe s gwatowne zjawiska atmosferyczne. Zwizane one bd z przemieszczajcym si pytkim ukadem niowym znad Sowacji. Do due kontrasty termiczne wystpujce w tym rejonie oraz konwergencja powietrza w dolnej troposferze moe doprowadzi do gwatownych burz. Towarzyszy im bdzie silny wiatr w porywach do 80 km/h, intensywne opady deszczu i gradu. Lokalnie opady mog mie charakter nawalny.  

 

12.06.2010 Moliwe gwatowne burze.

Godzina 00:30

Za nami kolejny upalny dzie, kiedy temperatura przekraczaa 30 oC. W sobot po raz ostatni w cigu najbliszych dni temperatury bd tak wysokie. W  godzinach wieczornych i nocnych spodziewane s burze, lokalnie do intensywne. Prawdopodobnie sia tych zjawisk nie bdzie tak dua jak w pitek na pnocy kraju. W najbliszych dniach spodziewa moemy si opadw i burz oraz znaczco niszych temperatur. 

8.06.2010 Nadchodz upay i zaamanie pogody.

Godzina 09:30

W najbliszych dniach spodziewany jest stopniowy wzrosty temperatury powietrza, ktry apogeum osignie w sobot i niedziele. Wwczas temperatura maksymalna przekroczy na Podkarpaciu 30oC. Prognozowana temperatura na wysokoci izobarycznej 850 hPa to 20-22 oC co oznacza, e przy ziemi moe by nawet 34-35oC. Za nami najcieplejsza jak do tej pory noc roku. Temperatura minimalna w Strzyowie spada do okoo 15oC a na okolicznych szczytach do 17.5oC. W najbliszych dniach noce bd jeszcze cieplejsze z temperatur nawet po wyej 20oC. Po dugim okresie opadw i duego zachmurzenia w kocu na duej pokae sie Soca. Zaamanie pogody spodziewane jest w weekend najprawdopodobniej w niedziele, kredy na teren Polski wleje sie znacznie chodniejsze powietrze polarno morskie. Nastpi to za frontem chodnym zwizanym z niem znad poudniowego Batyku. Przejecie tego frontu przez obszar Podkarpacia moe by bardzo gwatowne i spowodowa bardzo grone zjawiska pogodowe. Do tego czasu istnieje moliwo wystpowania lokalnych burz, ktre na Podkarpaciu nie powinny by gwatowne. 

 

2.06.2010 Ostrzeenie przed silnymi Burzami i intensywnymi opadami deszczu.

Godzina 23:30

We czwartek na ternie Podkarpacia spodziewane s liczne burze, ktre przemieszczay si bd z poudniowego-wschodu na pnocny-zachd. Podczas burz spodziewany jest bardzo silny wiatr w porywach do 80 km/h oraz intensywne opady deszczu. Burz towarzyszy mog opady gradu. Po opadach sytuacja hydrologiczna moe jeszcze bardziej si pogorszy. Od pitku jednak spodziewana jest poprawa pogody i znacznie wicej soca. Bdzie to zwizane z ukadem wyowym ktry znajdzie si nad Polsk. W nastpnych dniach coraz cieplej tak e w przyszym tygodniu temperatury zblia si do 30 C.

 

30.05.2010 Ostrzeenie przed silnymi opadami deszczu.

Godzina 21:00

Po dwch tygodniach od wielkiej powodzi czekaj nas kolejne intensywne opady deszczu. Tym razem spowodowane one bd gbokim niem przemieszczajcym si z zachodu Europy pnocn cz naszego kraju. Najwiksze opady spodziewane s we wtorek, kiedy to moe spa ponad 60 mm opadu. Lokalnie spodziewane s burze ktre mog by bardzo gwatowne. Prawdopodobnie nie grozi nam a taki wysoki stan wd jak w poowie maja jednak lokalnie mog wystpi liczne podtopienia i osunicia ziemi.

 

16.05.2010 Silne opady deszczu.

Godzina 11:30

Intensywnie opady na Podkarpaciu trwaj ju okoo 6 godzin. rednie natenie opadu wynosi okoo 3 mm/h. Od pnocy spado ju okoo 17 mm opadu co nie jest moe imponujc sum ale opadu nie ustpuj. Wieje umiarkowany okresami do silny pnocny i pnocno-wschodni wiatr osigajcy w porywach 50 km/h. Prognozy nie s optymistyczne gdy pocztkowo w drugiej czci dnia opady osabn ale w poniedziaek naley spodziewa si kolejnej fali deszczu. Podobnie sytuacja bdzie wyglda we wtorek. Obecnie poziom wd gwnych rzek na Podkarpaciu ukada si w strefie stanw rednich jednak sytuacja podczas najbliszej doby szybko zmieni si. Istnieje due ryzyko lokalnych powodzi. Sytuacja meteorologiczna odpowiedzialna za ten stan rzeczy jest zwizana z kolejnym ukadem niowym wdrujcym znad Morza rdziemnego w kierunku Europy rodkowej. Trudno ju zbliy ktry to ni w ostatnich miesicach podajcy tym samym szlakiem. Przynosi on ogromne iloci wilgoci w rodkowej troposferze oraz napyw ciepego powietrza. W dolnej troposferze mamy chodn cyrkulacj z pnocy. Centrum wspomnianego niu (990 hPa) znajduje si obecnie w okolicach Lwowa i niestety prognozy wskazuj, e stanie si on ukadem prawie stacjonarnym przynoszc dalsze opady deszczu a wysoko w grach niegu.

15.05.2010 Ostrzeenie przed ulewnymi opadami deszczu.

Godzina 00:00

W sobot od godzin wieczornych spodziewane s w regionie intensywne opady deszczu poczone z silnym wiatrem sigajcym w porywach 60 km/h. Opady utrzymaj si do rody co moe spowodowa liczne potopienia i powodzie. Sytuacja na chwile obecn wyglda gronie.

 

17.04.2010 Mocno przesadzone informacje o pyle wulkanicznym nad Polsk.

Godzina 22:00

W mediach panuje atmosfera zastraszenia zwizana z pyem wulkanicznym znad Islandii. Przyczyn tego stanu rzeczy jest brak monitoringu tego typu zjawisk. Tym czasem nad Polsk obserwuje si bardzo niewielkie iloci pyu wulkanicznego. Dane z ceilometru wykonujcego pomiary w Warszawie rejestruj py tylko w godzinach nocnych gdy przyrzd w tym czasie ma znacznie wiksz czuo ni w cigu dnia. Koncentracja pyu wulkanicznego nad Warszawa jest duo mniejsza ni koncentracja pyu saharyjskiego ktry do czsto napywa nad Polsk w okresie wiosennym. Oczywicie sytuacja moe ulecz zmianie w przypadku wzrostu aktywnoci wulkanicznej i sprzyjajcej cyrkulacji powietrza. Dane na bieco znajduj si na stronie: http://www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/wykresyIGF_ceilo.php. Nie ma adnego zagroenia zwizanego z obecnoci pyu wulkanicznego w atmosferze zarwno dla ruchu lotniczego jak i stanu naszego zdrowia.

 

28.02.2010 Huragan zmierza w kierunku Batyku.

Godzina 19:00

Grony huragan Xynthia jest obecnie na pnocnymi Niemcami i kieruje si na pnocny wschd. W jego centrum cinienie wynosi okoo 976 hPa i powoli podnosi si. Duy gradient cinie

 

28.02.2010 Huragan zmierza w kierunku Batyku.

Godzina 19:00

Grony huragan Xynthia jest obecnie na pnocnymi Niemcami i kieruje sie na pnocny wschd. W jego centrum cinienie wynosi okoo 976 hPa i powoli podnosi si. Duy gradient cinienia prowadzi do bardzo silnego wiatru, ktrego skutki najbardziej day sie we znaki mieszkacom Europy zachodniej. Obecnie w na szczytach wzniesie nad Strzyowem wiatr jest bardzo silny, jego rednia prdko waha sie od 40-50 km/h. Pojedyncze porywy sigaj jednak 70 km/h. W najbliszych godzinach wiatr nie osabnie i prawdopodobnie jego apogeum przypadnie na godziny poudniowe w poniedziaek.  Od tego momentu naley spodziewa si spadku temperatury, ktra we wtorek prawdopodobnie nie przekroczy 0 C. We wtorek wiatr nadal bdzie bardzo silny i zacznie sabnc dopiero w nocy.

 

27.02.2010 Ostrzyenie przed silnym wiatrem.

Godzina 10:00

Nieprzerwanie od poowy listopada mamy ujemn faz NOA (oscylacji pnocnoatlantyckiej) zwizana z zanikiem wyu Azorskiego. W najbliszych dniach pogoda w Europie bdzie ksztatowana poprzez bardzo gbokie nie wdrujce w kierunku Hiszpanii i Portugalii. Przynios one bardzo gwatown pogod w tych rejonach ju dzi w nocy. Bardzo silny wiatr i ulewy przynios due niszczenia mienia w poudniowo zachodniej Europie. Ni po wejciu na ld zacznie szybko si wypenia i sabnc ale przesuwajc si w kierunku poudniowego Batyku przyniesie w Polsce powrt zimowej aury. Pierwsza dekada marca zapowiada si zdecydowanie chodniej ni III dekada lutego. W zwizku z gbokim niem na Podkarpaciu bdzie bardzo silnie wiao. Maksimum wiatru spodziewane jest w niedziele w godzinach popoudniowych. Wiatr osabnie dopiero wieczorem w poniedziaek. rednia prdko wiatru bdzie siga 50-60 km/h jednak pojedyncze porywy mog przekracza 80 km/h.  

22.02.2010 Wieje halny.

Godzina 12:00

Od rana poudniowy wiatr na Podkarpaciu zmaga si na sile. Jego porywy sigaj 70 km/h i stale rosn. Mamy do czynienie z fenem, ktry zaczyna silnie osusza napywajce powietrze. Obecnie mimo, e temperatura jest dodatnia (+3C) i mokry nieg si topi wilgotno powietrza wynosi tylko 60% i stale obnia si. W tych warunkach intensywno zaniku pokrywy nienej bdzie szybka. Bardzo silny wiatr utrzyma si jeszcze przez okoo 30 godzin. Spodziewa si mona poryww sigajcych 80-90 km/h i staego wzrostu temperatury. W najbliszych dniach bdzie bardzo ciepo (nawet do +10 C) co sprawi, e pokrywa niena zniknie. Jednak w pierwszych dniach marca prawdopodobnie wrc na jaki czas zimowe krajobrazy. 

 

19.02.2010 Ostrzeenie przed zaamaniem pogody.

Godzina 17:00

Od dwch dni mamy na Podkarpaciu siln odwil. Temperatura dodatnia utrzymuje si nawet noc co prowadzi to intensywnego topnienia pokrywy nienej. Wszystko za spraw pytkich niw na zachodzie po poudniu Europy. Jutro ni z poudnia bdzie przemiesza sie w kierunku Ukrainy przynoszc pocztkowo opady deszczu przechodzce po poudniu w opady niegu. Opadom towarzyszy bdzie do silny wiatr, ktry prowadzi bdzie do zawiei i zamieci nienych. Sytuacja na drogowcach w sobot wieczorem moe by znowu bardzo trudna. Opady niegu prawdopodobnie utrzymaj si do pnocy. Jednak ze wzgldu na skomplikowan cyrkulacj powietrza prognozy zwizane z opadem mog ulec zmianie. W najbliszych dniach ponownie chodniej ale od poniedziaku i wtorku powrt odwily.

 

14.02.2010 Cigle sypie.

Godzina 9:00

Sytuacja na Podkarpaciu nie wyglda dobrze. Po caonocnych opadach niegu pokrywa niena zwikszya si znaczco. W Strzyowie spado ju ponad 20 cm niegu i do koca dnia moe przyby jeszcze kilka centymetrw. Opady jednak powinny z godziny na godzin sabn i do wieczora praktycznie zanikn.

 

13.02.2010 Ostrzeenie przed silnymi opadami niegu.

Godzina 20:00

Z soboty na niedziele oraz w niedziele wystpi dugotrwae opady niegu, ktre przynios znaczy wzrost pokrywy nienej. Zwizane one bd z kolejnym w tym roku niem bakaskim, ktry sprowadzi na rejon Podkarpacia wilgotne powietrze. Temperatura bdzie spada i po 2 dniach ocieplenia znowu czekaj nas nisze temperatury. Prognozy jednak wskazuj na ocieplenie w II czci przyszego tygodnia.

03.02.2010 Silnie wieje

Godzina 9:00

Przez caa noc wiatr wzmaga na sile i obecnie jego porywy sigaj 75 km/h. W najbliszych 3-5 h moemy spodziewa si jeszcze silniejszych poryww wiatrw zwizanych z przechodzeniem zatoki niskiego cinienia. Dodatkowo spodziewane s opady niegu. Opady mog by lokalnie intensywne jednak oglnie bdzie ich znacznie mniejsza w porwnaniu do opadw, ktre miay miejsce podczas ubiegego weekendu. W chwili obecnej wystpuj silne zamiecie niene, ktre mocno komplikuj sytuacje na drogach. Strefa pierwszych opadw niegu wanie dociera do linii Wisoka. 

 

02.02.2010 Ostrzeenie przed silnym wiatrem i Zamieciami nienymi

Godzina 10:00

W rod rano na Podkarpaciu spodziewany jest bardzo silny wiatr poudniowy zwizany z kolejnym gbokim niem, ktry bdzie przemieszcza si wzdu poudniowego Batyku. Spodziewana rednia prdko wiatru bdzie na poziomie 30-40 km/h a na wyynach i w grach 40-60 km/h. Wiatr w porywach moe jednak siga 70-80 km/h a w grach nawet 90 km/h. Nie przewiduje si jutro wikszych opadw niegu ale ze wzgldu na bardzo silny wiatr wystpowa bd silne zamiecie niene. W chwili obecnie jeszcze nic nie zwiastuje takiego rozwoju sytuacji bo cinienie ronie a wiatr jest saby i umiarkowany okoo 10-15 km/h. W kolejnych dniach wicej rozpogodze w czasie ktrych temperatura noc moe spada do -10C za to w dzie bdzie bliska zero.

 

31.01.2010 Cigle Sypie...

Godzina 10:00

Zeszej nocy na Podkarpacie spady due iloci niegu. Wedug danych z posterunkw IMGW najwicej niegu przybyo w Stuposianach bo 24 cm. rednio przyrosty pokrywy nienej wahaj si od 10 do 20cm (najsilniejsze wzdu wschodniej granicy kraju). W najbliszych godzinach opady bd si otrzymywa a nawet nasila wic sytuacja na drogach bdzie wyjtkowo za. Opady stan si mniej intensywne dopiero po poudniu w poniedziaek ale rwnie we wtorek naley si liczy z opadami niegu. W najbliszych dniach naley spodziewa ponownego spadku temperatury do okoo -10C ale pod koniec tygodnia temperatury silnie wzrosn i prawdopodobnie bdzie odwil. Perspektywa nastpnych 5-7 dni z duymi opadami i temperaturami dodatnimi.

30.01.2010 Ostrzeenie przez silnymi opadami niegu

Godzina 15:00

Szykuje nam si kolejna powtrka z niu bakaskiego. Wilgotny ni utworzony nad Morzem rdziemnym zmierza w kierunku zachodniej Ukrainy. Przyniesie on obfite opady niegu na Podkarpaciu, ktre na dobre zaczn si dzi w nocy. Dodatkowo spodziewany jest silny wiatr powodujcy zawieje i zamiecie niene.  Spodziewany przyrost pokrywy nienej od 10-20cm a w grach ponad 25 cm.  Poniewa, ni bakaski prawdopodobnie bdzie przesuwa si nad Ukrain, Podkarpacie znajdzie si w obszarze spywu chodnego powietrza. W zwizku z tym temperatury ujemne bd oscylowa od -8 do -3C.  

 

28.01.2010 Bardzo silny wiatr

Godzina 10:00

Gboki ni znad poudniowego Batyku przynosi zmian pogody w caej Europie rodkowej. Od wczoraj cinienie spado o ponad 35 hPa i w dalszym cigu spada. Spowodowao to gwatowny wzrost prdkoci wiatru, ktry obecnie rednio od 40-45 km/h. Porywy wiatru przekraczaj 75 km/h. Prdko wiatru obniy si dopiero wieczorem. W sobot wraz ze wzrostem cinienia mona spodziewa si ponowie bardzo silnego wiatru. Dzi prze cay dzie bd wystpowa opady sabego niegu, jutro opady zmieni charakter na przelotny. W zwizku z czym lokalnie mog by intensywne. Podkarpacie jednak ponownie nie bdzie si zmaga z duymi opadami niegu jakie wystpi w Polsce pnocnej i centralnej. 

 

24.01.2010 silny mro do wtorku

Godzina 10:00

Za nami najzimniejsza noc tego roku. Temperatura w Bieszczadach (Stuposiany) spada do -27C. Na Pooninie Wetliskiej w tym czasie byo zaledwie -14C. To do klasyczna sytuacja podczas bezchmurnych nocy w obszarach rozbudowanych ukadw wysokiego cinienia. W Strzyowie tej nocy temperatura spad do -21C a na okolicznych szczytach pagrkw wynosia okoo -18.5C. Niestety nastpna noc bdzie prawdopodobnie nieco chodniejsza po czym mro bdzie zmniejsza si. We czwartek czeka nas zmiana pogody, bdzie zdecydowanie cieplej ale i wietrznie z opadami niegu.

 

22.01.2010 Ostrzeenie przed silnym mrozem

Godzina 23:00

Pogod w Polsce od kilku dni ksztatuje rozlegy ukad wysokiego cinienia z centrum (1050 hPa) nad Europ pnocno wschodni. Ukad w ostatnim czasie rozbudowuje si w kierunku zachodnim przynoszc adwekcje arktycznego powietrza na teren Polski. Powietrze to jest bardzo suche (zawartoci pary wodnej w caej kolumnie pionowej powietrza spada po niej 2.5 mm) co prowadzi do licznych rozpogodze. W rodkowej troposferze widoczne s strefy rozlegego osiadania prowadzce do inwersji. Temperatura na wysokoci 3 km wynosi okoo -10C wic jest wysza ni przy powierzchni Ziemi. Zanik niskiego zachmurzenie, ktre utrzymywao si przez duszy czas gwatownie zmniejszy bilans energii na powierzchni Ziemi. Skutkuje to tym, e nawet w cigu dnia w wyniku rozpogodze temperatura ubliaa si. Noc spadki temperatury w takich warunkach bd bardzo dotkliwe. W najbliszych dniach mona spodziewa si minimalnych temperatur nocnych nawet po niej -20C. Podczas dnia temperatura nie bdzie przekracza -10C. Obecnie temperatura w okolicach Strzyowa wacha si od -14 do -16C. Przy czym nie wystpuje jeszcze przyziemna inwersja. W kotlinach jest nieco cieplej ni na szczytach wzniesie. Jest to wynik dziaania wiatru, ktry prowadzi do turbulencyjnego mieszczanina i transportu energii w pionie.

08.01.2010 Uaktualnienie prognozy na weekend

Godzina 10:00

Spodziewana odwil na Podkarpaciu zblia si nieuchronnie. Obejmie ona swym zasigiem jedynie poudniowo-wschodni cze Polski. W zwizku z tym w dniu dzisiejszym spodziewany jest wzrost temperatur powietrza, ktra w nocy przekroczy 0o. Pocztkowo wystpowa bd opady niegu, ktre w nocy przejd w deszcz. Cala sobota upynie w opadach deszczu, ktre mog by intensywne przy temperaturze okoo od +2 do +4o. Do nietypowo ale w czasie odwily bdzie wia wschodni wiatr, ktrego prdko nie bdzie tak wysoka jak jeszcze wczoraj si wydawao. Jednak im dalej na pnoc tym wiatr bdzie silniejszy i w centralnej Polsce moe by sporym utrudnieniem. Poczwszy od niedzielnego poranka spodziewamy si silnego ochodzenia i ponownych opadw niegu. Temperatura bdzie spada szybko co zapewne wywoa chaos na drogach. W kolejnych dniach utrzyma si niska temperatura przy zanikajcych opadach niegu i rozpogodzeniach. Poza Podkarpaciem odwily w zasadzie nie bdzie i dlatego w niektrych rejonach spodziewane s gwatowne przyrosty pokrywy nienej. Szczeglnie dotyczy si to rejonw poudniowo-zachodnich i centralnych.  

 

07.01.2010 Ostrzeenie przed Silnymi Opadami i wiatrem. Moliwy parali komunikacyjny!

Godzina 13:00

Obecna zima charakteryzuje si du aktywnoci cyklogenetyczna na Morzy rdziemnym, ktra sprowadza do Polski wilgotne i do ciele powietrze w rodkowej troposferze. Szykuje nam sie kolejny ni na poudniu Europy, ktry spowoduje wiele utrudnie cywilizacyjnych podczas najbliszego weekendu. Od ponad miesica wy Azorski w zasadzie nie istnieje co sprawia, e mamy silnie ujemna faz NOA. W takie sytuacji nie Atlantyckie wdruj poudniow czci Europy. Jednak ukady te maj obecnie siln skadow w kierunku pnocnym kierujc si ku Europie rodkowej. Obecnie centrum takiego niu znajduje si okoo 300 km na wschd od Gibraltaru.  W najbliszych godzinach bdzie on pogbia si i porusza w kierunku pnocno-wschodnim. Na teren Polski ukad niowy wejdzie w sobot jako cyklon wypeniajcy si przynoszc intensywne opady i silny wiatr. Pierwsze opady wystpi w pitek w poudniowej Polsce. Bd one trway niemal nieprzerwanie do niedzieli. Nie ma jednak pewnoci co do charaktery tych opadw. Ni przyniesie w rodkowej troposferze adwekcj ciepego powietrza zwrotnikowego (modele transportu prognozuj napyw Pyu saharyjskiego, ktry moe da opady tego niegu) podczas gdy doem w dalszym cigu bdzie wystpowa adwekcja zimnej masy powietrza polarno-kontynentalnego. Prawdopodobnie najcieplej bdzie w poudniowowschodniej Polsce a odwil najmniej da sie we znaki w zachodnich rejonach. Na Podkarpaciu spodziewane s intensywne opady pocztkowo niegu przechodzce w sobot w deszcz w a poniedziaek ponownie w nieg. Warunki na drogach bd wic fatalne. Dodatkowym utrudnieniem bdzie bardzo silny wiatr w porywach do 60-70 km/h. Z pocztkiem przyszego tygodnia spodziewane jest ponowne ochodzenie i spyw zimnego powietrza z pnocy. Ze wzgldu na ma precyzyjno prognozy zwizanej z przejciem ukadu niowego publikowane bd uaktualnienia do spodziewanej sytuacji.

 

23.12.2009 Ostrzeenie przed Dynamicznymi zmianami warunkw atmosferycznych.

Godzina 10:00

Kolejny dzie z bardzo silnym wiatrem nad Podkarpaciu. Obecnie rednia prdko wiatru wynosi okoo 40-45 km/h ale porywy osigaj nawet 90 km/h. Ciepy poudniowy wiatr przynis gwatowny wzrost temperatury, ktra obecnie siga 7oC. Wysoka temperatura utrzyma sie do wieczora podczas ktrego spodziewane jest przejcie frontu chodnego. Za frontem napynie chodniejsza masa powietrza, ktra sprawie, e Wigilia a raczej poranek wigilijny bd z lekkim mrozem. Wieczorem spodziewamy si kolejnego napywu ciepego powietrza. W pierwszy dzie wiat temperatura poszybuje ponad warto 10o a lokalnie moe nawet osign 15o. Idc na pasterk bdziemy si zmaga z bardzo silnym wiatrem i opadami deszczu. Kolejne ochodzenie spodziewane jest w nocy 25 grudnia. Drugiego dnia wiat powrc zimowe krajobrazy, bdzie sypa intensywny nieg a temperatura ponownie spadnie po niej zera. Lekka zima utrzyma si do 29 grudnia poczym czeka nas kolejna fala ciepa. Prawdopodobnie w nocy sylwestrow zacznie si powane ochodzenie ale prognozy na ten okres s mao precyzyjne.

 

21.12.2009 Ostrzeenie przed bardzo silnym wiatrem 22, 23 oraz 25 grudnia.  Fatalne prognozy na wita.

Godzina 23:00

W rejonie Podkarpacia we wtorek i rod spodziewany jest bardzo silny wiatr, ktrego rednia prdko przekracza bdzie 40 km/h. Porywy wiatru osiga mog 80 km/h a w rejonach grskich 100 km/h. Tak silny wiatr spodziewany jest przez dwa dni z nasileniem w godzinach dziennych. We wigili wiatr gwatownie osabnie ale jedynie na kilkanacie godzin. W pitek I-go dnia wit spodziewa si mona jeszcze silniejszego wiatru. Porywy mog przekracza 100 km/h. Spodziewamy si intensywnych opadw deszczu II dnia wit oraz we rod. Najlepsza pogoda (nie liczc dokuczliwego wiatru) panowa bdzie 24 grudnia. Dynamiczna sytuacja baryczna spowodowana bdzie przez wdrwk gbokich ukadw niowych, ktre przynios adwekcj bardzo ciepego powietrza. nieg bdzie zanika bardzo szybko w rod ze wzgldu na ciepy wiatr halny. Warunki atmosferyczne na wita zapowiadaj si bardzo le. Dawno nie mielimy tak dynamicznej aury w tym terminie. Due wahania cinienia, temperatury, opady deszczu i deszczu ze niegiem oraz huraganowy wiatr bd bardzo duym utrudnieniem nie tylko dla kierowcw. 

 

20.12.2009 Ostrzeenie przed silnym wiatrem - kiepskie prognozy na wita.

Godzina 10:00

Pomimo solidnego mrozu jaki obecnie panuje godziny zimowej aury s ju policzone. Sytuacja baryczna nad Europ zaczyna zmienia si za spraw sabncego wyu wschodnio-europejskiego. Otwiera to kana zachodni dla wdrujcych ukadw niowych. Ju w poniedziaek nad Polsk poudniowo-wschodni powstanie duy gradient cinienia pomidzy przesuwajcym si wyem nad Morzem Czarnym a ukadami niowymi w zachodniej Europie. Spodziewamy si silnego wiatru ktrego prdko rednia wynosi bdzie 30-40 km/h a porywy mog osiga 70-80 km/h. Temperatura powietrza jutro bdzie jeszcze niska co sprawi, e odczucie zimna bdzie wyjtkowe niekorzystne. We wtorek temperatura poszybuje szybko w gr i prawdopodobnie przekroczy zero stopni. Nadal jednak bdzie silnie wiao z poudnia. Wystpowa bd liczne rozpogodzenia Apogeum ocieplenia przyjdzie 23 grudnia wraz z opadami deszczu. Okres witeczny zapowiada si bardzo dynamicznie i ciepo. Spodziewamy si licznym opadw, gownie deszczu. W innych rejonach Polski a w szczeglnoci w czci pnocnej bdzie chodniej i mog wystpowa opady deszczu ze niegiem.

18.12.2009 Ostrzeenie przed niskimi temperaturami.

Godzina 10:00

Za nami kolejna mrona noc. Tym razem temperatura w okolicach Strzyowa spada do -15oC. Gdyby nie due zachmurzenie byoby jeszcze zimniej szczeglnie w kotlinach. Z powodu wiatru i zachmurzenia nie obserwowalimy inwersji, podczas ktrej w kotlinach Podkarpackich temperatura jest o kilka stopni nisza wzgldem okolicznych wzniesie. Prawdopodobnie chmury otrzymaj si rwnie w nocy z pitku na sobot za to wiatr znaczco osabnie. Mimo tego zarwno najbliszej nocy jak i z soboty na niedziele nocne temperatury minimalnie bd po niej -10oC. W niedziele rano temperatura moe spa po niej -15oC. W cigu dnia wystpi sabe opady niegu. Od poniedziaku spodziewane jest gwatowne ocieplenie, ktrego apogeum przypadnie na 23 i 24 grudnia. Spodziewa si mona pocztkowo marzncych opadw deszczu a pniej "ciepego" deszczu, oraz silnego wiatru. Prawdopodobnie pokrywa niena byskawicznie zniknie i okres witeczny upynie w jesiennej aurze. Niestety gwatowne ocieplenia zim nios due zagroenie na drogach tym bardziej, e bdzie ono pokrywa si ze zmorzonym ruchem samochodowym. Wszystko za spraw rozlegych ukadw niowych znad Zachodniej Europy, ktrych obecno przyczyni sie do adwekcji ciepych mas powietrza.  

15.12.2009 Ostrzeenie przed silny wiatrem i nieycami.

Godzina 18:00

W najbliszych dniach czekaj nas ekstremalne warunki pogodowe za spraw rozlegego niu znad poudniowej Europy, ktry przyniesie opady niegu poczone z silnym wiatrem i nisk temperatura. Opady zaczn si w rod i potrwaj prawdopodobnie do soboty. Prognozy pogody zwizane z rozwojem takie sytuacji barycznej zawsze obarczone s duymi bdami co sprawia, e bardzo trudno powiedzie ile centymetrw niegu spadnie. Wydaje si, e iloci nie bd due jednak zagroeniem poza niegiem bdzie wiatr, ktrego prdko moe siga 70-80 km/h powodujc zawieje i zamiecie niene. Temperatura powietrza bdzie niska wykazuj siln tendencj ujemn. Najniszych temperatur spodziewamy si w pitek i sobot. Jeli dojdzie do rozpogodze w sobot rano moe ona osiga -20o. Nawet jeli zachmurzenie bdzie due temperatura bdzie nisza ni -10o. Silny mrz spodziewany jest zarwno w dzie jak i w nocy. Niestety za spraw silnego wiatru temperatura odczuwalna moe siga nawet -25 -30o. Tego typu sytuacje nie s zbyt czste w ostatnich latach w Polsce. W dalszych dniach temperatura bdzie systematycznie rosnc i na chwil obecn nie wida koca tego wzrostu. Prognozy wskazuj przebudow pola barycznego w Europie i miejsce Wyu Azorskiego zajmie bardzo rozlegy i gboki ukad niowy za niu islandzkiego wy. Taki ukad sprowadzi moe do Europy rodkowej powietrze zwrotnikowe, ktre jest rzadko spotykane o tej porze roku. Jednym sowem czekaj nas w najbliszych dniach due zmiany w pogodzie a warunki atmosferyczne na wita s w dalszym cigu trudne do okrelenia.

 

13.12.2009 Ostrzeenie przed silny wiatrem i opadami niegu.

Godzina 22:00

Przez ca sobot obserwowalimy adwekcj chodu, ktra sprawia e przez ca dob temperatura powietrza regularnie ubliaa si. Mimo, duego zachmurzenia temperatura spada do   -8oC. W najbliszym czasie musimy przygotowa si na bardzo niskie temperatury i opady niegu. Opady wystpi pomidzy rod a pitkiem i bd zwizane z wdrwk rozlegego niu znad Morza rdziemnego w kierunku pnocnym-wschodnim. rodkow troposfer napynie wilgotne i ciepe powietrze doem za bdzie pync bardzo chodne powietrze polarno-kontynentalne. Wskutek duego gradientu cinienia spodziewa naley si bardzo silnego wiatru, ktry potgowa bdzie odczucie chodu. Wystpi wic silne zawieje niene zwizane z opadami niegu. Opady niegu prawdopodobnie nie bd intensywne jednak pojawi si regularna pokrywa niena o gruboci 5-10 cm. Prdko wiatru moe siga 80 km/h a temperatura powietrza bdzie zmienia si w przedziale od -8o do -3oC. W pitek opady powinny zanika i pojawi si rozpogodzenia. Wraz z nimi temperatura zacznie gwatownie spada i wystpi rekordowe tej zimy mrozy. Nocna temperatura minimalna moe osiga -15oC a lokalnie w kotlinach bdzie o kilka stopni nisza. Po weekendzie spodziewamy si systematycznego ocieplenia a sytuacja atmosferyczna na wita jest na chwil obecn mocno niepewna.

 

11.12.2009 Zaczyna si adwekcja chodu.

Godzina 12:00

Po zmianie kierunku wiatru zaczyna napywa do Polski coraz zimniejsze powietrze. W cigu najbliszej doby temperatura znaczco obniy si do tego stopnia, e nawet w cigu dnia nie bdzie dodatnia. Prognozowanie temperatury jest bardzo utrudnione ze wzgldu na niepewnoci co do zachmurzenia. Nawet jeli bdzie due temperatura noc  z soboty na niedziele spadnie prawdopodobnie po niej -5o. W kolejnych dniach bdzie jeszcze chodniej. Okresami mog wystpowa sabe opady niegu jednak szansa na due opady przed 18-20 grudnia jest do niewielka.

 

08.12.2009 Atak Zimy.

Godzina 22:00

Od paru dni temperatura powietrza jest ju zdecydowanie nisza ale to dopiero pocztek spadku temperatury. We czwartek w zachodniej Europie zacznie rozbudowywa si ukad wyowy, ktry zablokuje zachodnia cyrkulacj powietrza. Taka sytuacja baryczna sprzyja adwekcji zimnego powietrza z pnocnych granic Europy a nawet rejonu Arktyki. W weekend nad obszarem Morza Czarnego rozbuduje si ni, ktry przyczyni si do napywu wilgotnego powietrza w rodkowej troposferze. Taka sytuacja sprzyja bdzie opadom niegu w rejonie poudniowo-wschodniej Polski. Temperatura ju w pitek w cigu dnia nie powinna przekroczy 0o a nocami wystpi spadki temperatury. Skala nocnego wychodzenia bdzie zalee od zachmurzenia, ktre jednak w tych dniach powinno by due. Co raczej uniemoliwi wychodzenie po niej -10o. W kolejnych dniach (na pocztku przyszego tygodnia) wystpowa bd opady niegu i bdzie nieco cieplej. Prognozy co do dalszego rozwoju sytuacji s mocno niepewne.  Jednak nie ulega adnych wtpliwoci, e w najbliszych dniach czeka nas atak zimy.

 

06.12.2009 Bdzie chodniej.

Godzina 21:00

Z kadym dniem grudnia temperatura powietrza systematycznie obnia si. W najbliszych dniach temperatura bdzie rednio nieco powyej zera. Jednak w poowie tygodnia zacznie ponownie si obnia. Sytuacja zmierza bdzie w kierunku zimy.

01.12.2009 Halnym Sabnie.

Godzina 17:00

Ju od ponad 2 dni mamy do czynienia z silnym wiatrem halnym, ktry w porywach siga w okolicach Strzyowa 75 km/h. Dzi temperatura powietrza osigna 15o co pomimo globalnego ocieplenia z jakim mamy niewtpliwie do czynienia nie jest  czstym zjawiskiem w grudniu. Wilgotno wzgldna powietrza ubliya si do okoo 40% co jest typowe dla wiatru halnego. Obecnie wiatr sabnie i do godzin porannych osignie poziom wiatru sabego. Rwnolegle zacznie obnia si temperatura powietrza i jutro przez cay dzie nie powinna by wysza ni 5o. Z rody na czwartek moliwe s sabe opady deszczu a w grach deszczu ze niegiem. W nastpnych dniach temperatura wysoka jak na t por roku jednak z tendencj do ochadzania.

 

28.11.2009 Ostrzeenie przed Halnym.

Godzina 10:00

Od kilku dni mamy wietrzn aur jednak w najbliszych dniach wiatr bdzie jeszcze silniejszy. W niedziel od godzin porannych spodziewany jest wzrost prdkoci wiatru z kierunku poudniowego. Jego rednia prdko bdzie nawet 8-10 m/s a porywy mog osiga 20m/s (72 km/h). W grach wiatr bdzie siga wartoci 80-100 km/h. Porywy poudniowego wiatru sprowadz bardzo ciepe i suche powietrze za sprawa zjawiska fenu (wiatru halnego). Apogeum ciepa spodziewane jest w poniedziaek wtorek, kiedy to temperatura powietrza moe przekracza 10o. Jest to zwizane z duym gradientem cinienia pomidzy wyem Wschodnio Europejskim a rozlegymi niami w Europie Zachodnie. Warunki atmosferyczne w drugiej czci tygodnia prawdopodobnie ulegn zmianie i bdziemy obserwowa powolne ochadzanie. Perspektywa nadejcia zimy w tych dniach nie jest jak na razie pewna.

 

26.11.2009 Znowu silnie wieje.

Godzina 9:00

W chwili obecnej na Podkarpaciu obserwujemy silne podmuchy wiatru. Podmuchy wiatru nie s jednak tak silne jak we wtorek i sigaj okoo 55 km/h. Do godzin poudniowych moliwy jest wzrost prdkoci wiatru do 70 km/h jednak wieczorem powinno by juz duo spokojniej. Sytuacja baryczna pozostaje od kilku dni bez wikszych zmian. Du aktywno cyklonalna na pnocnych Atlantyku prowadzi do dynamicznej cyrkulacji w Europie zachodniej ale rwnie rodkowej. W najbliszych dniach nie przewiduje si wikszych zmian co sprawi, e nadal temperatury powietrza bd kilka stopni wysze od redniej klimatycznej. Koniec tygodnia zapisze si z niewielkim ochodzeniem, ktre odczujemy noc. Moliwe s wic sabe przymrozki. Jednak z pocztkiem grudnia spodziewana jest ponownie fala bardzo ciepego powietrza. Zimy jak nie byo wida tak nie ma.

 

23.11.2009 Ostrzeenie przed silnym wiatrem w nocy.

Godzina 9:00

Nocy z poniedziaku na wtorek oraz we wtorek do godzin popoudniowych spodziewamy si silnego wiatru zwizanego z gbokim niem przemieszczajcym si w rodkowej Skandynawii. Wia bdzie poudniowy i poudniowo zachodni wiatr, ktrego prdko siga bdzie 80 km/h a w lokalnie w grach halny do 100 km/h. Temperatura w dalszym cigu do wysoka szczeglnie we czwartek. Prognozy mwic o istotnym ochodzeniu nie sprawdz sie prawdopodobnie i w dalszym cigu moemy spodziewa si napywu ciepych mas powietrza z poudnia i poudniowego zachodu.

 

21.11.2009 Dynamiczna pogoda w przyszym tygodniu.

Godzina 16:00

Wyjtkowo ciepa aura trwa w najlepsze jednak w prognozach rysuj si ju pewne zmiany. Od wtorku zwikszy si cyrkulacja zachodnia, ktra przyniesie nieco nisze temperatury ale przede wszystkim opady i silny wiatr. Porywy wiatru mog przekracza 80 km/h w rejonie Podkarpacia. W duszej perspektywie utrzyma si jesienna aura z czstymi opadami deszczu a okresami deszczu ze niegiem. Prawdopodobnie tak ciepo jak jest obecnie ju nie bdzie w najbliszych 10 dniach. Jednak zimy nie wida.

 

07.11.2009 fala Ciepa.

Godzina 22:00

W najbliszych dniach za spraw adwekcji ciepych mas powietrza temperatura na Podkarpaciu bdzie znaczco wysza od redniej. W dzie moemy spodziewa si temperatur sigajcych 15 C. Niestety wysokiej temperaturze towarzyszy bd opady. Na pocztku tygodnia opady te mog by bardzo intensywne za spraw bogatych w wilgo niw bakaskich. Pod koniec tygodnia temperatura bdzie ju zdecydowanie nisza jednak jak na razie regularna zima nie pojawi si.

25.10.2009 Systematyczne ochodzenie.

Godzina 17:00

Od kilku dni w pogodzie wiele si nie dzieje. Panuje typowa szaruga jesienna z opadami deszczu i czstymi mgami. Od poniedziaku temperatura powietrza bdzie si systematycznie obnia. Pod koniec tygodnia moemy si spodziewa ponownie zimowej aury. Temperatura bdzie prawdopodobnie oscylowa okoo zera i moliwe s sabe opady deszczu ze niegiem i niegu. Prawdopodobnie jednak ujrzymy wicej Soca za sprawa rozlegego wyu nad Europ rodkow. W najbliszych dniach nie naley spodziewa si zbyt silnego wiatru gdy dynamiczna pogoda na razie omija bdzie Europ rodkow.

 

15.10.2009 Zanikajce opady niegu.

Godzina 12:00

Sytuacja meteorologiczna na Podkarpaciu pomau stabilizuje si. Wystpuj co prawda opadu niegu jednak w najbliszych godzinach bd one zanika. Wiatr jest saby i umiarkowany wic  nie stanowi ju adnego zagroenia. Temperatura utrzymuje si okoo 0 stopni. Noc moliwe s rozpogodzenia, ktre przynios spadek temperatury po niej zera. Temperatura jutro rano moe siga nawet -5C w rejonach w ktrych zachmurzenie bdzie umiarkowane i mae. W najbliszych dnia do nietypowo bdziemy w centrum stacjonarnego i sabego niu, ktry nie przyniesie ju gwatownych zmian pogody. Wystpowa za to bd mgy i sabe opady. Temperatura bez wikszych zmian. Po ostatnich opadach i silnym wietrze w rejonie wiele odbiorcw nie ma prdu. Taka sytuacja jest te na stacji badawczej w okolicach Strzyowa, gdzie ju od 14 godzin nie zbierane s dane meteorologiczne.

14.10.2009 Nadal silnie Wieje i sypie.

Godzina 10:00

Po nocnych opadach niegu jego pokrywa w regionie wynosi kilka centymetrw. Jest jednak bardzo nierwnomierna ze wzgldu na zawieje niene. Pnocny i pnocno-wschodni wiatr przekracza w porywach 70 km/h. Temperatura spada po niej zera i na szczytach wzniesie wynosi okoo -1C nieco niej w kotlinach okoo -0.5 C. W cigu dnia naley si spodziewa dalszych opadw i silnego wiatru. Jego prdko zacznie si zmniejsza po poudniu. Temperatura bdzie bez wikszych zmian. 

13.10.2009 Wieje a nie dugo bdzie sypa.

Godzina 17:00

Obecnie rednia prdko wiatru nad Strzyowem oscyluje okoo 35km/h jednak porywy sigaj 70 km/h.  Wiatr w nocy bdzie jeszcze wzmaga osigajc lokalnie na wzniesieniach 100km/h. W cigu 2-3 godzin pojawi si pierwsze opady niegu, ktre nie znikn przez najblisze kilkadziesit godzin. Obecnie temperatura spada juz po niej 2C i tendencja spadkowa bdzie utrzymywa sie nadal. Noc i jutrzejszy dzie zapowiadaj sie icie zimowe, intensywne opady niegu poczone z silny wiatrem skomplikuj sytuacje na drogach. Bdzie bardzo lisko! W chwili obecnej na obrazach radarowych i satelitarnych widoczne s komrki konwekcyjne docierajce ju do Podkarpacia. Pyn one dokadnie z pnocy naprzeciw strukturze zachmurzenia warstwowego na wschodzie kraju ktre porusza si dokadnie w stron przeciwn. Mamy wiec skrt wiatru z wysokoci o 180 stopni, ktry powoduje siln konwergencj i wypitrzanie si chmur konwekcyjnych. Widoczny jest on rwnie na sondau z Legionowa. Przy powierzchni ziemi mamy wiatr pnocy o prdkoci 10m/s za na wysokoci 8km wiatr poudniowo zachodni o prdkoci a prawie 50 m/s.

12.10.2009 Rozpocza si adwekcja zimnego powietrza. Ostrzeenie przed silnymi opadami i huraganowym wiatrem.

Godzina 23:00

Od godziny 19 rozpocza si adwekcja zimnego powietrza nad obszarze Podkarpacia. Temperatura w chwili obecnie do wolno ale systematycznie obnia si. Rano spodziewane s wartoci okoo 3-4C. Od godziny wieczornych rwnie pada deszcze i sytuacja nie zmieni si do jutra. Nad ranem spodziewany jest znaczny wzrost prdkoci wiatru, ktry bdzie wzmaga si w cigu caego dnia. W porywach moe przekracza 80 km/h. W cigu dnia opady deszczu bd przechodzi w deszcz ze niegiem i nieg. W nocy z wtorku na rod spodziewa si mona biaych krajobrazw. 

12.10.2009 Ostrzeenie przed silnymi opadami i huraganowym wiatrem.

Godzina 00:00

W cigu najbliszych 3 dni (poniedziaek-roda) spodziewa si moemy intensywnych opadw pocztkowo deszczu a w rod niegu. Ostatnie wyniki z modeli numerycznych mwi o wyjtkowo wysokich sumach opadu, ktre mog spowodowa lokalne podtopienia. Od wtorku do czwartku wystpowa bdzie bardzo silny wiatr z kierunkw pnocno-zachodnich i pnocnych. Jego prdkoci moe przekracza 80-100 km/h. Jeli do tego dooy spadek temperatury to czeka nas nieza walka z ywioem w tym tygodniu. Warunki na drogach mog sta si bardzo trudne. A wszystko za sprawo rozlegych ukadw niowych cigncych si od Bakanw po wschodni Batyk. Grn napywa bdzie wilgotne i relatywnie cieple powietrze za doem arktyczna masa powietrza z dalekiej pnocy. Model trajektorii wstecznych hysplit pokazuje, e powietrze na wysokoci 3000 m napynie znad Adriatyku za powietrze w warstwie granicznej znad pnocnej Skandynawii.  Mapa napywu

11.10.2009 Pierwszy atak Zimy.

Godzina 12:00

Prognozy z ubiegego tygodnia nie zmieniy si i w najbliszych dniach czeka na silne ochodzenie. Charakterystycznie staje si dla naszego klimatu gwatowne przechodzenie z lata do zimy czy te z zimy do letnich temperatur. W tym roku jest podobnie i tym razem musimy przygotowa si na temperatury po niej zera chod kilka dni temu przekroczyy 20 kilka stopni.  Obecnie ju drugi dzie z rzdu wystpuj intensywne opady deszczu na Podkarpaciu, ktrych sumy przekrocz miesiczn norm. W nastpnych dniach opady nie ustpi zmieni si jedynie ich charakter. Zaamanie pogody spodziewane we wtorek, kiedy to za frontem chodnym spynie bardzo zimna masa powietrza. Uczucie chody bdzie potgowa silny wiat, ktry utrzyma si do czwartku. Ochodzenie bdzie na tyle silne, e nawet w dzie temperatury nie bd wysze ni 3-5C. Noc oczywicie spodziewamy si nie przymrozkw a regularnego mrozu. W rod rano moemy si spodziewa w niektrych rejonach Podkarpacia biaych krajobrazw. Bd wystpowa opady przelotne deszczu ze niegiem i niegu. W Bieszczadach pojawi si zima aura. W kolejnych dniach opady ustpi i pojawi si wicej pogodnych chwil za to noce bd zimne. Spodziewane ochodzenie jest do niespodziewane, gdy wydaje si, e stosunkowo ciepe wody Atlantyku i Batyku jakie obecnie obserwuje si nie sprzyjaj takim sytuacjom.

 

07.10.2009 Kolejne dni z bardzo dynamiczn Aur.

Godzina 17:00

Najblisze dni przynios jeszcze silniejsze zmiany w pogodzie o tych ktre miay miejsce w ostatnich dniach. Jutro spodziewamy si napywu niemal tropikalnego powietrza jak na t por roku. Warunki jednak bd bardzo niestabilne za spraw frontu chodnego i zafalowania na nim, ktre bdzie przemieszcza sie przez Polsk. Spodziewa si moemy rozwoju konwekcji i burz. Za frontem napynie istotnie chodniejsze powietrze jednak bdzie wicej pogodnego nieba. W weekend bdzie nieco cieplej jednak z pocztkiem przyszego tygodnia czeka nas prawdziwy powiew zimy. W rodku tygodnia spodziewa si moemy opadw deszczu ze niegiem i niegu z silnym wiatrem!. Jeli do tego dooymy szybkie zmiany cinienia to warunki atmosferycznego nie bd wyglda zbyt optymistycznie. W dodatku czsto bd wystpowa opady atmosferyczne. W dalszej perspektywie nie wida powrotu ciepej jesieni. Sytuacja jest jednak dynamiczna i prognozy mog ulec znacznym zmianom.

 

27.09.2009 Tydzie Dynamicznych zmian w Pogodzie.

Godzina 21:30

Najbliszy tydzie przyniesie nam sporo zmian w pogodzie za sprawa pierwszych tej jesieni gbokich ukadw niowych i aktywnych frontw chodnych. W poniedziaek chodny front bdzie przemieszcza si nad pnocn Polsk. Na Podkarpacie dotrze on we wtorek przynoszc spyw arktycznego chodu. W strefie frontu wystpowa bdzie silny wiatr, ktre jednak nie bdzie niebezpieczny. Znacznie gorzej bdzie na Pomorzu i Batyku. Silniejszy wiatr na Podkarpaciu wiatr spodziewany jest 1-go i 2-go padziernika, kiedy to gboki ni bdzie przemieszcza si poudniow czci Batyku. Wwczas prdko wiatru moe przekracza 80 km/h. Na Batyki wystpi ponownie silny sztorm. Tydzie zapowiada si znacznie zimniejszy. Moliwe bd przygruntowe przymrozki.

12.09.2009 Moliwe Burze.

Godzina 09:30

W ostatnich dniach pogod w Polsce ksztatuje rozlegy wy znad Wysp Brytyjskich. Polska jest na skraju tego ukadu w ciepej i wilgotnej masie powietrza. Skraje kadw wyowych maj to do tego, e mog w nich rozwija si wewntrzno masowe komrki konwekcyjne. Sytuacje tak mielimy wczoraj w centralnej i poudniowej Polsce a dzi burze pojawia si bd rwnie na Podkarpaciu. Ju teraz strefa burz bardzo wolno przesuwa si w pnocnej czci Podkarpacia. Burze dzi mog wystpi praktycznie na caym obszarze wojewdztwa. W zwizku z tym mona spodziewa si intensywnych opadw deszczu i silnego wiatru w momencie przechodzenia burz. Strefy te bd porusza si bardzo wolno dlatego sumy opadw mog by znaczce i przyczyni si do lokalnych podtopie. W najbliszych dniach nie bdzie ju tak sucho i mona si spodziewa niemal co dziennie opadw deszczu. W niedziele zdecydowanie chodniej jednak z pocztkiem tygodnia temperatury znowu wzrosn do granicy 25C. 

30.08.2009 Zmiana pogody.

Godzina 00:00

Prognozowane na niedziele zaamanie pogody wystpi dzie wczeniej. Zwizane ono bdzie z aktywnym frontem chodnym ktry bdzie dzi przemieszcza si na terenie naszego kraju. Jest on zwizany z do gbokim ukadem niskiego cinienia jak na t por roku. W godzinach popoudniowych spodziewana przesiejcie tego frontu na terenie Podkarpacia. W czasie jego wdrwki dojdzie do rozwoju chmur burzowych, ktre przynios do gwatowne zjawiska. Spodziewamy jest silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, ktre mog lokalnie by bardzo gwatowne. Po przejciu frontu temperatura spadnie o 5-7 stopni. W niedziele bdzie chodniej jednak ochodzenie dugo nie potrwa.

26.08.2009 Zmiana pogody.

Godzina 08:00

W najbliszych dniach pogod na Podkarpaciu bdzie ksztatowa soneczny wy. W czwartek spodziewany jest wzrost zachmurzenia z moliwoci wystpienia opadw i burz. W niedziele spodziewane jest zaamanie pogody i znaczne ochodzenie. Spodziewa si mona silnego wiatru oraz burz. W dalszej perspektywie przewiduje si powrt sonecznej i cieplej pogody. W ostatnich latach miesic wrzesie jest na og soneczny i ciepy. Istnieje spore prawdopodobiestwo, e w tym roku bdzie podobnie.

11.08.2009 Zmiana pogody.

Godzina 00:00

Dzi szykuje si zmiana pogody. Po okresie sonecznej aury czekaj nas pierwsze opady. Przewidywane s opady przelotne i burze w godzinach popoudniowych i wieczornych. Natenie opadw deszczu moe by wysokie. W nastpnych dniach nie bdzie juz tak sonecznie jak ostatnio.

07.08.2009 Soneczny wy.

Godzina 10:00

W najbliszych dniach pogod w Polsce bdzie ksztatowa soneczny wy skandynawski. W zwizku z tym nie spodziewamy si opadw co najmniej do wtorku przyszego tygodnia. Bdzie za to pogodnie ale ze wzgldu na pnocny wiatr temperatura bdzie umiarkowanie wysoka. Nie gro nam wiec w najbliszych dniach upay. Temperatura w cigu dnia nie bdzie przekracza 25 stopni. Noce bd chodniejsze ze spadkami nawet do 10 stopni w kotlinach Podkarpackich. W dzie od godziny 9-10 bd sie rozwija chmury konwekcyjne cumulus humilis i mediocris, ktre tu przed zachodem Soca bd zanika. Powietrze, ktre napyno nad Polsk jest relatywnie czyste aczkolwiek napywy z kierunku pnocnego przynosz powietrze zawierajce znacznie mniejsze iloci aerozolu. Dzisiejsza grubo optyczna wynosi okoo 0.15 dla dugoci fali 500 nm.

 

05.08.2009 Burze i intensywne opady.

Godzina 16:00

Od Ukrainy napywaj komrki konwekcyjne z opadami. Obejmuj one wschodni cze Podkarpacia. Intensywno wyadowa nie jest obecnie zbyt wysoka i prawdopodobnie taka te pozostanie.

Godzina 10:00

Od dzi to pitku spodziewamy si w regionie burz poczonych z intensywnymi opadami deszczu. Aktywno burzowa ju dzisiejszej nocy bya znaczna w rejonie Bieszczad. Jednak w nastpnych godzinach bdzie ona obejmowa rwnie pozostae rejony Podkarpacia. Jest to zwizane z pytkim niem bakaskim przynoszcym jak zwykle wilgotne i ciepe masy powietrza. W zwizku z tym moemy oczekiwa intensywnych opadw, ktre lokalnie mog spowodowa podtopienia.

03.08.2009 Po kilku dniach przerwy wracaj burze.

Godzina 17:00

Opadu i burze stopniowo zanikaj. Objy one dzi tylko poudniow cze wojewdztwa. W kolejnych dniach chodniej jednak bd wystpowa burze. Spodziewamy si do intensywnych opadw deszczu w dniach od 5 do 7 sierpnia!

Godzina 12:00

Po okresie spokojnym w niebezpieczne zjawiska atmosferyczne powracaj burze. Ubiegej nocy wystpiy one niemal na obszarze caego kraju. Na Podkarpaciu gronych zjawisk nie notowano. Jednak ju rano nad Bieszczadami przeszy burze. W najbliszych godzinach moemy spodziewa si rozwoju konwekcji i wystpowania burz z silnym wiatrem i gradem. Obecnie grona komrka konwekcyjna z silnymi opadami zblia si od poudniowego zachodu do Krosna i Jasa. Aktywno elektryczna tego systemu jest jednak do niska. Obecnie w Strzyowie aparatura pomiarowa notuje w regionie kilka wyadowa na sekund. W najbliszym czasie strefa opadw obejmie centraln i poudniow cz wojewdztwa.

22.07.2009 Ostrzeenie przed upaami i kolejnym zaamaniem pogody.

Godzina 23:00

Przed nami by moe najcieplejszy dzie tego roku. W czwartek temperatura maksymalna moe przekroczy 33 stopnie. Odczucie ciepa bdzie jednak w pewnym stopniu zmniejsza silny poudniowy wiatr. Dzisiejsza noc zapowiada si wrcz upalnie gdy temperatura nie spadnie po niej 20 stopni. Jutrzejsze upay zawdziczamy napywowi zwrotnikowego powietrza, ktre przyniesie znaczne iloci pustynnego pyu. Bdzie on widoczny porednio poprzez nisk widzialno i biay nieboskon. W pitek bdzie kilka stopni chodniej a w nocy z pitku na sobot moemy spodziewa si intensywnych opadw i burz. Tym razem najprawdopodobniej Podkarpacie ucierpi najmniej z caego kraju. Gwatowne zjawiska wystpi na poudniowym zachodzie i w centralnej czci kraju. W sobot zdecydowanie chodniej podobnie w nastpnych dniach, kiedy to temperatura nie bdzie przekracza 20-22 stopni.

 

18.07.2009 Noc zaamanie pogody.

Godzina 22:00

Za nami kolejny upalny dzie podczas ktrego temperatura ponownie przekroczya 30 stopni. Od zachodu zblia si jednak front chodny za ktrym pynie znacznie chodniejsze powietrze polarno morskie. Przynosi on grone zjawiska atmosferyczne, ktre obecnie wystpuj na zachd od Krakwa. Na Podkarpaciu moemy ich si spodziewa od pnocy do godzinnych rannych. Zjawiska te to silne burze z gradobiciem i silnym wiatrem. Sumy opadu mog przekroczy 30 mm. Jutro natomiast odpoczniemy od upaw a temperatura nie przekroczy 20 stopni.   

 

17.07.2009 Dalszy cig upaw w sobot w nocy zaamanie pogody.

Godzina 0:00

Najbliszych dniach moemy spodziewa si wysokich temperatur jednak w sobot w nocy przez Podkarpacie bdzie przechodzili front chodny, ktry przyniesie gwatowne zjawiska atmosferyczne oraz znaczne ochodzenie. Spodziewane gwatowne burze poczone z bardzo silnym wiatrem i gradem. Nie wykluczone, e na terenie Podkarpacia pojawi si trba powietrzna. Burze moliwe rwnie dzi we wczesnych godzinach popoudniowych jednak nie powinny by one gwatowne. Pocztek przyszego tygodnia zdecydowanie chodniejszy ale z kadym dniem bdzie coraz cieplej. W drugiej czci tygodnia spodziewa si mona upaw.

14.07.2009 upay i burze

Godzina 8:00

Najbliszych dniach moemy spodziewa si powrotu wysokich temperatur i gwatownych burz. Wszystko za spraw pytkich ukadw barycznych ktre bd wdrowa nad Polsk. Dominowa bd orodki wyowe, ktre sprawi, e czeka nas wiele sonecznych dni. Niestety co jaki czas bdc nas nka zatoki niskiego cinienia, ktre spowoduj aktywacje konwekcji. Ju jutro moemy spodziewa si niebezpiecznych zjawisk, ktre spodziewane s rwnie na Podkarpaciu. Temperatura wzronie do 30C  a noce bd znacznie cieplejsze ni ostatnio. Koniec tygodnia zapowiada si chodniejszy dziki czemu odpoczniemy od upaw jednak tylko na chwil bo za tydzie kolejna fala upalnego powietrza.  

10.07.2009 upay w przyszym tygodniu

Godzina 12:00

Wyglda na to, e czeka nas zmiana pogody w przyszym tygodniu. Do poniedziaku moliwe s jeszcze opady i burze a temperatura nie bdzie przekracza 25C. Pniej jednak z kadym dniem bdzie tylko cieplej. Pod przyszego tygodnia temperatura przekroczy 30C i w weekend powrc gwatowne burze. Sprawc tych zmian bdzie ukadu wysokiego cinienia na poudniu Europy, ktry rozbuduje si i sprowadzi do nas upalne powietrze.

 

7.07.2009 jutro gwatowne zjawiska meteorologiczne

Godzina 19:00

Zgodnie z wczeniejszymi prognozami w rod na Polska bdzie wiele si dziao. Przechodzi bdzie front chodny zwizany z ukadem niowym ktry bdzie stopniowo pogbia si nad Polsk. Spodziewane s silnie opady oraz burze z silnym wiatrem. Przez cay dzie wiatr bdzie umiarowy i silny wiatr, ktry w momencie wystpienia burz moe osiga w porywach nawet ponad 80km/h. Spodziewa mona si rwnie silnych opadw sigajcych 30-50 mm. W najbliszych dniach pogoda bez wikszych zmian, w dalszym cigu wystpowa bd opady a temperatura bdzie nisza ni w ostatnich dniach.

5.07.2009 Burze i DESZCZ wracaj

Godzina 19:00

Do pnocnego zachodu do Podkarpacia zblia si strefa silnych burz i opadw. W najbliszych godzinach burze obejma znaczna cze wojewdztwa a opady lokalnie mog by bardzo intensywne. Niestety w najbliszych dniach pogoda bdzie coraz gorsza. Co prawda nie bdzie upaw 30 stopniowych ale bd wystpowa opady i burze. Od rody i czwartku spodziewane jest istotne ochodzenie i gwatowne opady. Bdzie to zwizane z aktywnym ukadem niowym ktry prawdopodobnie utworzy si na poudnie od naszych granic a nastpnie bdzie si pogbia nad Polsk wdrujc w kierunku Batyku. Taka sytuacja moe by tragiczne w skutkach jeli chodzi o gwatowne zjawiska meteorologiczne.

 

2.07.2009 Koniec upaw z Burzami

Godzina 18:30

Dzi temperatura na Podkarpaciu ponownie przekroczya 30 C w cieniu. Obecnie burze przechodz pnocn stron Podkarpacia. W wielu rejonach widoczne s chmury konwekcyjne. Od jutra jednak powinno by o kilka stopni chodniej. Dzisiejszej nocy i jutro rano spodziewane s burze, ktre przynios oczekiwane ochodzenie. Zjawiska mog ponownie by bardzo gwatowne a ich zanik prognozowany jest jutro na porodziny popoudniowe. Niestety moliwe s rwnie intensywne opady, ktre lokalnie mog wywoa podtopienia. W dalszej perspektywie moemy spodziewa sie niemal codziennie (po 5 lipca) opadw i burz. Wyglda na to, e od 10 lipca powinno zrobi si znaczco chodniej. Prognoza ta jednak moe ulec zmianie.

 

1.07.2009 Uwaga na upay po wyej 30 C!

W najbliszych dniach temperatura maksymalna przekroczy 30 C. Noce bd rwnie bardzo cieple z temperatura po wyej 16C. Miejscami moliwe burze ale prawdopodobiestwo ich wystpienia do niskie w rejonie caego Podkarpacia.

30.06.2009 Upay i wieczorne burze

Godzina 15:00

Pojawiy sie juz pierwsze burze. Wystpuj one w pnocnej czci wojewdztwa przesuwajc si z kierunku wschodniego na zachd. Burze te twoja sie lokalnie a nie jak to byo tydzie temu na Ukrain. Sytuacja bya atwiejsza do prognozowania gdy czas ich ycia by duszy. Dzisiejsze zjawiska meteorologiczne nie jest w stanie prognozowa dokadnie aden model meteorologiczny.

 

Godzina 11:30

Dzi temperatura na Podkarpaciu moe osign 30C. Obecnie waha sie od 25 do 26C ale bdzie rosa do okoo godziny 15:30. Niezmienne powietrze jest wilgotne co bdzie po poudniu sprzyja rozwojowi gbokiej konwekcji. Jak na razie zachmurzenie jest mae i umiarkowane typu Altocumulus. Rano w Beskidzie Sdeckim utworzya si komrka burzowa przynoszc opady. W chwili obecnej ukad ten jest w stanie zaniku. Po poudniu spodziewany jest rozwj chmur konwekcyjnych a do wystpienia opadw i burz. Prawdopodobnie skala tych zjawisk jak i natenie nie powinny by due.

29.06.2009 Spada prawdopodobiestwo wystpienia gwatownych burz

Godzina 23:30

Do granic poudniowo wschodnich Podkarpacia zblia sie z ze wschodu strefa burz i opadw. Aktywno tego ukadu bdzie zmniejsza sie i nie przewiduje sie zagroenia dla regionu. Jutro spodziewany jest kolejny upalny dzie z temperatura do 28-29C. W godzinach popoudniowych znowu moliwoci wystpienia burz i opadw.

Godzina 17:00

W silnie nagrzanym powietrzu ponownie rozwijaj sie burze. Ich strefa rozwina sie nad Bieszczadami i przesza poudniowymi rejonami Podkarpacia w kierunku zachodnim. Kolejna strefa burz i opadw zblia sie od strony wschodniej Podkarpacia.  Burze i opady w tej strefie nie s one na razie intensywne ale bd sie rozwija w najbliszych minutach. Aktualna liczba wyadowa to okoo 10/sek.

Godzina 9:30

Od wschodu zblia si fala 30-stopniowych upaw. Pierwszy dzie z wysokimi temperaturami bdzie ju dzi. Tym samym za spraw bardziej suchego powietrza moliwo gwatownych burz spadnie co nie oznacza, e nie bd one wystpowa. Nadal moemy spodziewa si tych gronych zjawisk atmosferycznych ale nie bd one tak powszechne i gwatowane jak w ubiegym tygodniu. Zawdzicza to bdziemy wyzowi skandynawskiego ktry w kocu zacznie porusza sie na poudnie w kierunku Ukrainy. Tym samym zepchnie on ukad niskiego cinienia, ktry by sprawca tak gwatownych burz w naszym kraju w kierunku Morza Czarnego i dalej na poudniowy wschd.

28.06.2009 Moliwo kolejnych burz

Niedziela na Podkarpacia jest do spokojna. Przez cay dzie panowao umiarkowane i mae zachmurzenie. Opady wystpiy jedynie w Bieszczadach. Niemniej jednak zagroenie zwizane z wystpieniem burz i znacznych opadw pozostaje. Nauczeni dowiadczeniem wczorajszego dnia nie mona chwali dnia zanim sie nie skoczy. Wczoraj w godzinach nocnych przesza potna burza z ulewa w okolicach Strzyowa mimo, ze nic nie wskazywao na rozwj takiej sytuacji. Chmura konwekcyjna pojawia sie praktycznie z niczego przynoszc znacznie opady w regionie. Dzi nie mona wykluczy podobnego scenariusza.

27.06.2009 Dalszy cig okresu burzowego

Godzina 19:00

Strefa burz znad Ukrainy zwolnia i dopiero teraz chodzi na teren naszego kraju. Strefy opadw jak i wyldowa nie s due. W czci rodkowej i zachodniej Podkarpacia jest pogodnie jednak w najbliszym czasie sytuacja ta bdzie wolno sie zmienia.

Godzina 16:00

Male umiarkowane zachmurzenie wystpuje obecnie na Podkarpaciu. Temperatura siga 24-26 C a wiatr jest slaby ze wschodu. Na mapach satelitarnych jednak widoczna jest strefa konwekcyjnego zachmurzenia zbliajca sie juz do naszych wschodnich granic. Ponadto podobnie jak wczoraj po stronie Ukraiskiej i Sowackiej Bieszczad tworz sie chmury burzowe. Beda one sie rozwija z najbliszym czasie podobnie jak strefa konwekcji wdrujca znad Ukrainy. Moemy wiec spodziewa sie wystpowania burz oraz opadw. Na razie jednak aktywno burzowa jest niska. Sytuacja jednak prawdopodobnie zmieni sie w cigu 1-2 godzin.

 

Godzina 11:00

Ostatniej doby najgroniejsze wystpiy w zachodniej czci Podkarpacia i we wschodniej Maopolski. Sobota nie zapowiada sie lepiej, przewiduje sie gwatowne burze i opady w godzinach popoudniowych i wieczornych. Oczywicie dokadna lokalizacja tych zjawisk nie jest moliwa na ta chwile moliwa. Obecnie na Podkarpaciu wystpuj rozpogodzenia, ktre postpuj od granicy z Ukraina. W zwizku z tym temperatura bdzie bardzo szybko rosa co stanie si si napdowa do rozwoju gbokiej konwekcji. W chwili obecnej grona strefa konwekcyjna postaje na pnocna czci Moza Czarnego i przemieszcza sie w naszym kierunku. Utrzymujc sie do niestopowa cyrkulacja wschodnia sprawa, ze to wanie rejon Ukrainy musi by bardzo uwanie obserwowany. Rozwj sytuacji bdzie na bieco tutaj opisywany.    

26.06.2009 Dalszy cig okresu burzowego

Godzina 18:30

Gwatowne burze i ulewy przechodz przez central i zachodni cz Podkarpacia. Sytuacja ponownie wyglda le gdy lokalnie wystpuj ulewy. W niektrych rejonach jest to powtrka z dnia wczorajszego. W najbliszych minutach opady bd przemieszcza sie w kierunku zachodnim i pnocno zachodnim. Apogeum prawdopodobnie wystpuje obecnie i stopniowo od 19 burze powinny sabnc.

Godzina 17:00

Na granicy polsko-sowackiej tworz si komrki konwekcyjne. Rozrastaj si bardzo szybko w kierunku pnocnym i pnocno zachodnim dajc jak na razie gwatowne opady ale do umiarkowane wyadowania atmosferyczne po stronie Sowackiej. Nie ulega wtpliwoci, e strefa te wejdzie na obszar naszego kraju. Konwekcja z minuty na minut ronie w sil i burze bd przybiera na sile.  Jak na razie najbardziej zagroone rejony to Bieszczady. Jednak w najbliszym czasie chmury burzowe bd sie budowa nad caym Podkarpaciem. Na chwil obecn liczna wyadowa atmosferycznych w rejonie siga 10/sekund.

Godzina 14:30

Obecnie wystpuj rozpogodzenia podczas ktrych powietrze nagrzewa si silnie. Nie jest to zbyt dobra wiadomo bo w tych warunkach rozwija si bdzie gboka konwekcja. Stratyfikacja atmosfery jest ju chwiejna w dodatku cigle utrzymuje sie dua zawarto pary wodnej. Jej ilo przekracza 3 cm w pionowym supie powietrza. Tak, wic zasb pary wodnej jest bardzo duy aczkolwiek nie ekstremalny. Temperatura obecnie przekracza ju 25C. Na terenie Ukrainy rozbudowuj si komrki konwekcyjne, ktre zmierzaj w kierunku Polski. Ukady te nie zagraaj Podkarpacia jednak w cigu nastpnych godzin wejd na teren Lubelszczyzny. W kierunku poudniowym burze pojawiy si na Wgrzech podczas gdy ssiednia Sowacja pozostaje w obszarze pogodnego nieba. Z kada chwil jednak konwekcja bdzie si nasila.  Obecnie aktywno burzowa w rejonie jest do niska na stacji detektor notuje si okoo kilku (2-3) wyadowa na sekund. Wczoraj liczba ta sigaa nawet 50-60. 

 

Godzina 12:00

Dzi nie przewiduje si tak gwatownych burz jakie wystpoway wczoraj. Mimo tego istnieje wysokie prawdopodobiestwo pojawienia sie sabszych burz w godzinach popoudniowych oraz wieczornych. Obecnie (12:00) na Podkarpaciu wystpuj liczne rozpogodzenia, temperatura przekracza 20 stopni i wieje saby i umiarkowany wiatr z pnocnego wschodu. Chmury jednak napywaj nadal z poudniowego wschodu przynoszc du porcj wilgoci z rejonu Morza Czarnego. W sobot aktywno burzowa ponownie wzronie!

 

25.06.2009 Ostrzeenie przed Gwatownymi burzami

Od paru dni utrzymuje si niezmiennie grona sytuacja baryczna. Napywa ciepe wilgotne powietrze z poudniowego wschodu z rejonu Morza Czarnego. Od pnocy za napywa chodne powietrze ze Skandynawii. W obszarze kontrastu termicznego dochodzi do rozwoju bardzo aktywnych komrek burzowych, ktre rozwijaj si zarwno w dzie jak i w nocy. Tworz si one przewanie na Ukraina i Biaorusi i nastpnie przemieszczaj w kierunku pnocno zachodnim docierajc na terytorium Polski. Kierunek ten jest bardzo niebezpieczny na Podkarpaciu bo jest on zgodny z uoeniem wzniesie. Tym samym burze nie napotykaj barier grskich co mogoby je osabia. W najbliszych dniach sytuacja niewiele zmieni si, gdy nadal utrzymywa si bdzie podobna cyrkulacja. Istnieje due ryzyko pojawienia si gwatownych burz z ulewnym deszczem, gradem i huraganowym wiatrem. Nie wykluczone s rwnie trby powietrzne.

 

13.11.2008 Koniec lata tej jesieni. Nadchodzi spore ochodzenie

To juz koniec wyjtkowej ciepej pogody jak na pierwsz poow listopada. rednia temperatura w ostatnich dwch tygodniach bya o 6-7 C wysza od klimatycznej. W najbliszych dniach warunki meteorologiczne wrc jednak do normy a temperatura moe by nawet nisza od redniej. Wszystko przez zmian cyrkulacji w Europie rodkowej, ktra bdzie miaa miejsce juz w niedziel. Wdrujcy przez pnocn Skandynawi rozlegy ukad niskiego cinienia sprowadzi za frontem chodnym polarno-morsk mas powietrza. Tego dnia w rejonie Podkarpacia spodziewa s opady deszczu ze niegiem a w grach niegu. Jest wic szansa na pierwsze tej jesieni biae krajobrazy. Warunki na drogach ulegn znacznemu pogorszeniu!

 

29.02.2008 Ostrzeenie przed orkanem Emma

agoda zima ma to do siebie, e towarzysz jej czsto wichury oraz dynamiczne zmiany pogody. Jak na razie nie wida aby miao si co zmieni w pogodzie w najbliszych dniach. Przeciwnie musimy przygotowa si na kolejny w tym roku orkan. W chwili obecnej bardzo grony ukad niskiego cinienia znajduje si na poudnie od Islandii jednak w cigu najbliszych 24 dotrze on do Europy rodkowej. Meteorolodzy nadali mu imi Emma co oznacza, e towarzyszy mu bd gwatowne zjawiska pogodowe. W cigu najbliszych godzin cinienie atmosferyczne spadnie o ponad 35 hPa jednak wiatr zacznie rosnc na sile dopiero w sobot rano. Przez cay dzie spodziewane s silne podmuchy wiatru, ktre osign maksimum w godzinach wczesno-wieczornych (1 marca 2008). Wiatr w okolicach Strzyowa moe osign w porywach 100 km/h. Jednak obecnie prognozy s dla naszego rejonu do optymistyczne. Zdecydowanie gorsze warunki i silniejsze podmuchy wiatru bd miay miejsce na pnocy woj. podkarpackiego a szczeglnie w Polsce pnocnej. Jednak mimo tego naley liczy si z moliwoci wystpienia znacznych szkd zwizanych z huraganowym wiatrem. Bardzo powanie zniszczenia wystpi w Europie zachodniej gdzie wiatr prawdopodobnie bdzie silniejszy ni w Polsce.
Poza wiatrem dokuczliwe bd w sobot opady deszczu a w nocy z soboty na niedziele rwnie deszczu ze niegiem. W najbliszych dniach wiatr dalej bdzie silny i porywisty. W perspektywie nastpnych dni moemy spodziewa si powrotu sabej zimy. Prawdopodobnie wystpi opady niegu a temperatura bdzie oscylowa w okolicach zera.
 

14.02.2008 Atak zimy

Poczwszy od 14 lutego spodziewane jest stopniowe ochodzenie oraz opady niegu. Temperatura w nocy moe spa do -15 C.

 

26.01.2008 Nadciga orkan

W nocy z soboty na niedziele (26/27 stycznia 2008) spodziewany jest huraganowy wiatr zwizany z dynamicznie rozwijajcym si ukadem niskiego cinienia, ktry bdzie si przemieszcza nad poudniowym Batykiem. Najgorsza sytuacja spodziewana jest w pnocnej i centralnej Polsce jednak rwnie na Podkarpaciu wiatr moe by bardzo silny. Spodziewane podmuchy wiatru w naszym rejonie prawdopodobnie przekrocz 100 km/h i mog spowodowa lokalne zniszczenia. Najgorsza sytuacja prognozowana jest na godziny pomidzy 21 a 3 rano w niedziele. Pniej wiatr bdzie szybko traci na sile za to wieczorem w niedziele spodziewane s opady niegu. Przejciu orkanu bdzie towarzyszy gwatowny spadek cinienia rzdu 20 hPa w cigu najbliszej doby. W chwili obecnej cinienie do wolno spada (1.5 hPa na 3 godziny), wieje umiarkowany wiatr poudniowo-zachodni w porywach do 10 m/s. Jednak w cigu najbliszych godzin prdko wiatru bdzie systematycznie rosnc. Jutro w godzinach nocnych naley zachowa szczegln ostrono i najlepiej nie wychodzi z domw. Prawdopodobnie na pnocy Polski wskutek szalejcej wichury dojdzie do znacznych zniszcze.