STACJA BADAWCZA Tematy badawcze

Oferujemy wykonanie ekspertyz oraz badań na najwyższym poziomie z zakresu:

Odnawialnych Źródeł Energii

1. Energia Wiatru - Audyt wietrzności

    - badania teoretyczne i eksperymentalne zasobów wiatru dla powiatu strzyżowskiego na podstawie własnych terenów

   - szacowanie zasobów teoretycznych wiatru na wysokościach 10, 20 oraz 40 metrów

   - badanie zmienności klimatycznej zasobów energii wiatru

   - audyt wietrzności na terenie całego kraju

   

2. Energia Słońca

    - szacowanie zasobów promieniowania słonecznego na podstawie pomiarów oraz symulacji komputerowych dla całego Podkarpacia jak również obszaru Polski

   - badanie zmienności klimatycznej zasobów energii Słońca

Opracowanie i udostępnianie danych meteorologicznych

    - udostępnianie podstawowych danych meteorologicznych

   - opracowania statystyczne i klimatologiczne

   - ekspertyzy na temat wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (burze, nawałnice, wichury, oblodzenia i inne)

Projekty zamawiane

    - realizujemy badania zlecone 

   - realizujemy wspólne badania z innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi