Tematy badawcze

Oferta pracy i współpracy na stacji badawczej Strzyżowie!

Poszukujemy osób zainteresowanych pracą i współpracą w ramach prowadzenia pomiarów oraz opracowywania danych. 

Oferujemy

    dobre warunki współpracy

    uczestnictwo w projektach krajowych i zagranicznych.

    możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania szczegółowe

    znajomość systemów WINDOWS oraz LINUX na poziomie średniozaawansowanym

    znajomość środowiska matlab lub octave, perl, mile widziana znajomość języka fortran.

    podstawy meteorologii

    przetwarzanie i analiza danych obserwacyjnych

    podstawy elektroniki i techniki

Proponujemy współprace dla uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów oraz pracowników samodzielnych.

Zakres pracy na stacji badawczej (na ogół praca zdalna)

    dozór techniczny, usuwanie usterek sprzętu, drobne naprawy

    archiwizacja oraz wstępne przetwarzanie danych obserwacyjnych

    wizualizacja danych oraz zarządzanie stroną internetową

    wykonanie opracowań meteorologicznych z zakresu zasobów energii odnawialnej (energia wiatru oraz Słońca)

    budowa prostych i zaawansowanych przyrządów pomiarowych

    wykonywanie pomiarów