STATIONS  PARAMETERS  DATA LEVEL DATE CALENDER NAVIGATION
 

 Thu  30
   Nov
   2017
Średnie dobowe widmo wielkości i prędkości opadania hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.
Przebieg miesiczny Średnie dobowe widmo wielkości i prędkości opadania hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.
Przebieg roczny Średnie dobowe widmo wielkości i prędkości opadania hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.