STATIONS  PARAMETERS  DATA LEVEL DATE CALENDER NAVIGATION
 

 Thu  30
   Nov
   2017
Przebieg dobowy sumy opadu z podziałem na typy hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.
Przebieg miesiczny sumy opadu z podziałem na typy hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.
Przebieg roczny sumy opadu z podziałem na typy hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.