info.htm

Przedmiot: 609 Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanw

Wykadowca: dr Krzysztof Markowicz

Semestr: zimowy

ul. Pasteura 7, pok. 406

Liczba godzin wyk./tydz.: 2

Liczba godzin w./tydz.: 0

Kod: 13.205609

Liczba punktw kredytowych: 2,5

Program:

Celem wykadu jest zapoznanie suchaczy z podstawowymi prawami fizycznymi i technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w teledetekcyjnych metodach bada atmosfery ziemskiej oraz oceanw.

Wykad dostpny w formie elektronicznej tylko dla studentw wydziau fizyki UW.

 

Plan wykadu:

Wprowadzenie do teledetekcji w badaniach fizyki atmosfery. Teledetekcja pasywna i aktywna. Podstawowe problemy bada zdalnych.

Transfer promieniowania sonecznego i ziemskiego przez atmosfer. Absorpcja promieniowana przez gazy atmosferyczne oraz rozpraszanie promieniowania przez chmury oraz aerozole.

Podstawy pasywnej teledetekcji, rozwizania rwnania transferu promieniowania pojedynczego przypadku przyblienia pojedynczego rozpraszania oraz przyblienia dwu-strumieniowego.

Zastosowanie pasywnej teledetekcji (wykorzystanie rozproszonego oraz bezporedniego promieniowania sonecznego w obszarze UV) do odzyskiwania informacji o koncentracji ozonu. Omwienie technik pomiarowych oraz algorytmw teledetekcyjnych na przykadzie przyrzdu TOMS na satelicie NOAA NIMBUS-7 i EP-TOMS oraz pomiarw naziemnych.

Kolor oceanu, wyznaczanie albeda powierzchni oceanu. Odzyskiwanie informacji o zawartoci chlorofilu w wodzie. Pojcie poprawki atmosferycznej. Algorytmy teledetekcyjne stosowane dla przyrzdw SeaWIFS i MODIS. Pomiary naziemne przy uyciu przyrzdu SIMBAD.

Wprowadzenie do metod teledetekcyjnych wykorzystujcych emisj promieniowania dugofalowego. Pomiary cakowitej zawartoci pary wodnej oraz temperatury powierzchni ziemi (SST).

Zastosowanie pasywnej teledetekcji do odzyskiwania informacji o opadach i wasnociach mikrofizycznych chmur.

Techniki pomiarowe oraz algorytmy satelitarne stosowane do wyznaczania wasnoci optycznych aerozoli na podstawie pomiarw przyrzdami MODIS, AVHRR i MISR.

Pomiary naziemne wasnoci optycznych aerozoli przy wykorzystaniu sunfotometrw, nephelometrw, aethalometrw. Sie pomiarowa AERONET. Metody odwrotne w teledetekcji aerozoli.

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych do odzyskiwania informacji o koncentracji gazw ladowych (metoda LIMB) oraz profili pionowych temperatury powietrza.

Pomiary bilansu energetycznego na szczycie atmosfery (projekt ERBE i CERES) i ich wykorzystanie do bada klimatycznych.

Wprowadzenie do aktywnej teledetekcji. Teoria dziaania radaru oraz lidaru.

Wykorzystanie radaru dopplerowskiego do pomiarw kierunku i prdkoci wiatru. Pomiary poziomu oceanw (projekt Topex/Posejdon). Omwienie pierwszego radaru meteorologicznego na orbicie ziemskiej (TREM).

Badania aerozoli atmosferycznych przy pomocy lidaru. Projekt CALIPSO. Omwienie metod odwrotnych Kletta oraz Portera. Lidar typu DIAL oraz lidar Ramanowski w badaniach gazw ladowych.

Proponowane podrczniki:

G. L. Stephens, Remote Sensing of the Lower Atmosphere. An Introduction.

K. N. Liou, An Introduction to Atmospheric Radiation.

G. W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation.

Zajcia wymagane do zaliczenia przed wykadem:

Elementy termodynamiki atmosfery i fizyki chmur, Procesy radiacyjne w atmosferze.

Zajcia sugerowane do zaliczenia/wysuchania przed wykadem:

Elektrodynamika

Forma zaliczenia:

Obecno na wykadzie oraz test.