info.htm

 

Uprzejmie informujemy, że Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD pod patronatem merytorycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Oceanologii PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,  Komitetu Badań Morza, oraz konsorcjum GeoPlanet i Sopockiego Towarzystwa Naukowego organizuje w Warszawie w dniach od 25 do 27 września 2013 roku I krajową konferencję naukową nt.

rola aerozoli w systemie klimatycznym

Główne tematy konferencji:

 • Wpływ aerozoli na klimat w kontekście ostatniego raportu IPCC AR5
 • Własności optyczne i radiacyjne aerozoli
 • Teledetekcja satelitarna oraz naziemna aerozoli
 • Efekt bezpośredni i pośredni aerozoli na klimat
 • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozoli
 • Modelowanie transportu zanieczyszczeń
 • Monitoring aerozoli
 • Aerozole w badaniach polarnych

 

Ważne daty:

 • 15 lipca 2013 r. zakończenie nadsyłania streszczeń wystąpień konferencyjnych
 • 31 lipca 2013 r. decyzja w sprawie akceptacji wystąpień konferencyjnych
 • 15 sierpnia 2013 r. końcowy program konferencji
 • 31 sierpnia 2013 r. zakończenie rejestracji internetowej
 • 25-27 września 2013 r. rejestracja podczas konferencji

 

Opłata konferencyjna:

 • 100 zł studenci oraz doktoranci

 • 200 zł pracownicy naukowi

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz wyżywienia.