info.htm

Rejestracja uczestnictwa w konferencji

W celu opłaceniu kosztów uczestnictwa w konferencji prosimy o dokonanie przelewu w kwocie:

200 zł pracownicy naukowi

100 zł studenci oraz doktoranci

na konto 36 2130 0004 2001 0475 1384 0001 banku Volkswagen Bank direct z dopiskiem opłata konferencyjna PolandAOD.

Powyższe konto bankowe należy do Sopockiego Towarzystwa Naukowego (ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot), które jest współorganizatorem konferencji.

 

Rachunek potwierdzający opłacenie opłaty konferencyjnej można będzie uzyskać podczas konferencji lub pisząc na maila mlacka@iopan.gda.pl