info.htm

Rada Konsorcjum Poland-AOD

 

 

W dniu 14 listopada 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Konsorcjum. Przewodniczącym Rady na okres 2016-2017 został dr hab. Krzysztof Markowicz. Skład Konsorcjum został rozszerzony o Instytut Geofizyki PAN oraz Uniwersytet Gdański. Obecny skład Rady:

z IGF UW:    prof. dr hab. Hanna Pawłowska, dr Iwona Stachlewska

z IOPAN:      dr hab. Tymon Zieliński, dr hab. Tomasz Petelski

z SolarAOT:  dr hab. Krzysztof Markowicz

z UMK:         dr Joanna Uscka-Kowalkowska

z UP:           dr hab. inż. Bogdan Chojnicki

z ekoprognoza: dr hab. Jacek Kamiński

z Uwr:         dr Małgorzata Werner

z UG:           prof. dr hab. Mirosław Miętus

z IGF PAN    dr Michał Posyniak

 

 

W dniu 18 maja 2015 roku Rada Konsorcjum została poszerzona o nowych członków. Obecny skład Rady:

 

z IGF UW:    prof. dr hab. Hanna Pawłowska, dr Iwona Stachlewska

z IOPAN:      dr hab. Tymon Zieliński, dr hab. Tomasz Petelski

z SolarAOT:  dr hab. Krzysztof Markowicz

z UMK:         dr Joanna Uscka-Kowalkowska

z UP:           dr hab. inż. Bogdan Chojnicki

z ekoprognoza: dr hab. Jacek Kamiński

z UWr:         dr Małgorzata Werner

z UG:           prof. dr hab. Mirosław Miętus (UG jako partner stowarzyszony)

 

W dniu 23 października odbyło sie spotkanie rady Konsorcjum. Nowym przewodniczącym Rady na lata 2015-2016 został dr hab. Tomasz Petelski z IOPAN

 

W dniu 8 grudnia 2011 roku ukonstytuowała się Rada Konsorcjum. W skład Rady wchodzą:

z IGF UW:    prof. dr hab. Hanna Pawłowska, dr Iwona Stachlewska

z IOPAN:      dr hab. Tymon Zieliński, dr hab. Tomasz Petelski

z SolarAOT:  dr hab. Krzysztof Markowicz

Przewodniczącym Rady na okres 2012-2014 został dr hab. Krzysztof Markowicz